Kuypers Neer – bedrijfsinformatie

Na het behalen van de eerste Lean & Green Star, wilden we de duurzaamheid permanent verankeren in de bedrijfsvoering van Kuypers Neer bv. Wij zien in het Lean & Green programma een bevestiging van de kernwaarden binnen ons bedrijf: toekomstgericht en innoverend, verankerd in een solide basis, ontstaan uit een “oud” Nederlands familie bedrijf.

Kuypers Neer kent haar oorsprong in 1924, toen werd het bedrijf opgericht door 3 broers; Wiel, Harrie en Sjeng Kuypers. Uit dit bedrijf ontstonden later Kuypers Neer en Kuypers Kessel.  Aanvankelijk hielden zij zich bezig met vervoer door middel van paard en wagen. In 1927 besloten de gebroeders ieder voor zich verder te gaan. Het huidige bedrijf is gegroeid uit het bedrijf van Wiel Kuypers, die in 1945 op 47 jarige leeftijd overleed. Het bedrijf werd toen voortgezet door zijn echtgenote onder de naam Weduwe J.W. Kuypers. In 1954 ging zij een samenwerking met een compagnon aan om het bedrijf te versterken. Deze verliet het bedrijf in 1967, waarna het bedrijf werd overgenomen door Har Kuypers.

In deze periode ging Har Kuypers aan de slag met de ontwikkeling van de veevoeder bulkwagen. Zo had het bedrijf de eerste bulktank die door Welgro op een vrachtwagen werd gebouwd. Dit was een innovatieve ontwikkeling, want tot dan toe werden veevoedertransporten gedaan met vijzelwagens, of zelfs nog in zakken. In die tijd werd er naast veevoeders vooral gereden voor de veiling en voor expeditiebedrijven in de omgeving.

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd er een samenwerking gezocht met de Kooiker Groep, als gevolg van de economisch moeilijke omstandigheden. Het bedrijf groeide gestaag en men ging over op het vervoer van bouwmaterialen en dan met name damwandprofielen.  In die tijd bleef het bedrijf zijn eigen identiteit behouden en de dagelijkse leiding was in handen van de familie Kuypers.

In het nieuwe millennium ontwikkelde het bedrijf zich verder tot volumevervoerder. In 2008 werd definitief afscheid genomen van het bulkvervoer en een jaar later deden de eerste LZV’s hun intrede binnen het bedrijf.

Op 1 januari 2015 volgde er een management buy-out en ging Kuypers Neer na bijna 30 jaar weer verder als zelfstandig familiebedrijf.

Kuypers Neer Lean & Green

Kuypers Neer is sinds 2010 deelnemer aan het Lean & Green programma van Connekt om onze activiteiten verder te verduurzamen, door het stellen van duidelijke reductietargets.

In 2012 ontvingen we de eerste Lean & Green Star voor he behalen van een 20% CO₂-reductie ten opzichte van de nulmeting in 2007.

In 2014 behaalde Kuypers Neer de tweede Lean & Green Star voor een verdere 10% CO₂-reductie.

In 2018 werd de derde Lean & Green Star behaald met een volgende stap van 5% CO₂-reductie.

Zie in onderstaande tabel onze ontwikkeling in Lean & Green ten opzichte van de nul meting in 2007. We kennen jaarlijks een fluctuerende CO₂ uitstoot.

Terug naar profielpagina Kuypers Neer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet Kuypers Neer

(zie ook: www.kuypersneer.nl)

 

Kuypers Neer is een transportbedrijf, actief in het vervoer van bouwmaterialen, evenement logistiek en distributie. De nadruk ligt hierbij op Full Truck Loads. Bij minder dan Full Truck Loads worden deze niet gecollecteerd naar een DC en dan weer gedistribueerd, maar dan vertrekt een volle auto vanaf een laadadres naar meerdere losadressen.

 

Het vervoer van bouwmaterialen betreft;

  • Isolatiemateriaal
  • Hout en houtproducten
  • Kozijnen
  • Natuursteen

 

Evenementlogistiek betreft enerzijds het vervoer van tenten en demontabele gebouwen en anderzijds het vervoer van vloeren voor concerten en andere evenementen waar tijdelijke verharding wordt aangelegd.

 

Bij distributie gaat het om verpakkingsmaterialen, zoals pallets of distributie van schoenen in rolcontainers naar diverse winkels.

 

Missie en visie

Kuypers Neer biedt de best mogelijke transportoplossingen met als kernwaarde; “Daar kunt u op rekenen”.

Wij vinden dat we meer moeten doen dan goederen van A naar B transporteren. We doen wat we beloven. Er wordt gewerkt met een hoge betrouwbaarheid, afspraken worden waargemaakt. Door goede en duidelijke communicatie wordt de klant op de hoogte gehouden van de voortgang van een transport.

Verder willen we de koploperspositie van Kuypers Neer bv als groen transportbedrijf versterken. Waarbij het groene niet duidt op de bedrijfskleur, die reeds sinds eind jaren 60 wordt gevoerd, maar op het gegeven dat Kuypers Neer de 2e en ook 3e Lean & Green Star heeft mogen ontvangen als één van de eerste 13 bedrijven in Nederland.

 

Doelstellingen van de onderneming zijn:

  • Winst maken en de continuïteit waarborgen;
  • Het beheersen van de goederenstromen voor haar opdrachtgevers en het verrichten van al de daarbij behorende logistieke functies;
  • Het op een innovatieve en duurzame wijze uitvoeren van de transporten;
  • Het creëren van werkgelegenheid voor een goed gemotiveerd en gekwalificeerd team van personeelsleden.

 

De positie van Kuypers Neer binnen de logistieke keten is vervoerder. Kuypers Neer draagt er zorg voor dat de goederen van A naar B worden getransporteerd en ontzorgt daarbij verlader en/of ontvanger door ontkoppeling van het transportproces en het logistieke proces binnen een bedrijf door het verzorgen van wisselmateriaal en/of laad- en losmiddelen, zoals meeneemheftrucks en kranen.

 

Kuypers Neer kiest er bewust voor om reparatie en onderhoud van het wagenpark in eigen beheer uit te voeren. Dit omvat alle activiteiten om het wagenpark in een goede conditie te houden, behalve verplichte keuringen. Deze worden extern uitgevoerd.