Lean & Green uitreiking

Bij deze uitreiking zullen wederom een aantal partijen de Lean & Green award in ontvangst nemen. Het huidige netwerk telt meer dan 600 bedrijven. Zowel voor Personal Mobility als Logistics worden een aantal nieuwe deelnemers verwacht. Er is een aantal bedrijven genomineerd voor:

 • De Lean & Green Award
  Bedrijven die deze award behalen, hebben een plan ingediend voor CO2-reductie conform de Lean & Green reglementen. Het plan is door TNO getoetst op o.a. haalbaarheid, implementatie, footprint-afbakening en gekozen maatregelen. |
  De Award symboliseert dat een organisatie in staat is een haalbaar plan voor CO2-reductie op te stellen en is maximaal 5 jaar geldig.
 • De 1st Star
  Bedrijven die de 1st Star-award behalen hebben ten minste 20% CO2 reductie binnen 5 jaar gerealiseerd. Deze reductie is aangetoond door een onafhankelijke accountant conform Lean & Green protocollen.
  De Star-award symboliseert dat een organisatie in staat is gebleken 20% CO2 te reduceren binnen vijf jaar en is onbeperkt geldig.
 • De 2nd Star (Alleen logistiek)
  Bedrijven die de 2nd star behalven hebben verdere verduurzaming laten zien binnen het eigen bedrijf én de logistieke keten. Daarnaast is deze CO2-reductie gemeten volgens de uniforme meetmethode, welke gebaseerd is op Europese richtlijnen. Hierdoor kunnen bedrijven (anoniem) gebenchmarkt worden en krijgen ze met behulp van de data-analyse inzicht in de CO2-footprint op regio-/klant-/ en zelfs orderniveau.
  De 2nd Star-award symboliseert dat een organisatie verdere kwalitatieve en kwantitatieve stappen heeft ondernomen voor CO2-reductie binnen en buiten het eigen bedrijfsproces. Deze award is maximaal 1 jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden.

Binnen het logistieke netwerk zijn dit jaar meer dan 5 partijen gestart met het traject om de 3rd Star te behalen

Meer informatie volgt in de loop van de zomer.