Netwerksessie ‘Transportschaarste’

Op uitnodiging

 

Op woensdag 22 november vindt er van 8.00 uur tot 10.00 uur een Lean & Green netwerksessie ‘Transportschaarste’ plaats bij Connekt in Delft.

De uitdaging
Aanleiding voor deze sessie is het toenemende tekort aan transportcapaciteit. Dat is een uitdaging voor de hele logistieke sector. Zo kopte logistiek.nl op 31 augustus jl.: Dieptepunt transportcapaciteit stuwt transportprijs. Als de flow van de goederen stokt, wordt de belevering van winkels vertraagd. Dat treft direct de consument – en dus ook de producent, niet alleen vanuit salesperspectief. Het leidt ook tot stilstand in de fabrieken, omdat goederen niet op tijd afgehaald worden. 

Oorzaken
Voor deze ontwikkeling zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

  • minder chauffeurs, schaarste op de arbeidsmarkt;
  • vergrijzing;
  • beroep chauffeur niet sexy meer;
  • beloning (te) laag;
  • veranderende infrastructuur;
  • minder trucks in grootstedelijke gebieden.

Oplossingsrichtingen
In deze sessie verkennen we graag samen met u welke oplossingen er zijn. Kunnen we bijvoorbeeld meer doen met minder mensen en middelen? Of moet de logistiek meer als vitale infrastructuur worden gezien? Een andere oplossingsrichting is de opschaling van samenwerking waardoor vele kilometers kunnen worden bespaard. ‘Van silo naar pool’ is optie 4: kan een onafhankelijke pool met trucks/chauffeurs een oplossing bieden? In de huidige situatie trekken partijen zich in het geval van opschaling en schaarste direct terug in hun eigen silo wat de schaarste nog groter maakt.

Aanmelding is alleen mogelijk op uitnodiging.