Topsector Logistiek Jaarcongres

Op 29 maart organiseert de Topsector Logistiek haar jaarlijkse congres, dat dit jaar plaatsvindt in het PSV-station te Eindhoven. Meer informatie via de website van de Topsector: www.topsectorlogistiek.nl.

Interessante sessies voor Lean & Green Winners:

Go Off-Road en Maak Samen het Verschil! Van 12:45 – 14:00 uur
Lean & Green Off-Road, een actieprogramma binnen de Topsector Logistiek, wil via een regionale aanpak – gericht op verladers en vervoerders – synchromodaal vervoer zowel nationaal als internationaal opschalen. Door meer gebruik te maken van rail en water (Off-Road) creëert het actieprogramma ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer, waarmee het aansluit bij de doelstelling van het Connektprogramma Lean & Green. Lean & Green Off-Road is landelijk actief en heeft reeds in zeven regio’s samenwerkingsovereenkomsten gesloten: in Zeeland via het platform Zeeland Connect, in Brabant, Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland via het platform NewWays, in Limburg treedt LIOF op als facilitator en in Noord-Holland en de rest van Nederland het Off-Road team. Door het landelijke netwerk kunnen alle verladers en vervoerders in Nederland  eenvoudig en snel kiezen voor joint-corridor Off-Road ontwikkeling. Vanuit elke regio maken zij gezamenlijk het verschil qua beschikbaarheid, schaalbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van wereldklasse. Tijdens deze sessie zullen verladers en vervoerders aangeven op welke wijze zij het afgelopen jaar Off-Road zijn gegaan. Wat waren daarbij de uitdagingen en welke impact maken zij? Aan bod komen de volgende business cases: de bananenboot (barge); circulair in meerdere opzichten (rail); de kracht van opschalen. Ook roepen zij u op om ‘de trein niet te missen en op de boot te springen’ om samen nieuwe corridors te creëren. Hierbij kunt u denken aan: Joint Corridor Vlissingen -Scandinavië; Joint Corridor Noord-Italië – Moerdijk; Joint Corridor Reefercontainers.

Kosten reduceren én CO₂- uitstoot verminderen met Lean Analytics: van 14:15 – 15:30 uur
Het berekenen van de CO2 uitstoot van je totale supply chain is lastig. Waar in jouw netwerk wordt onnodig CO2 uitgestoten? De ervaring leert dat het grote moeite kost om data uit meerdere bronnen op de juiste manier te interpreteren. Lean & Green heeft een praktische en makkelijk te implementeren methode ontwikkeld voor het in kaart brengen van je totale supply chain, genaamd Lean Global Analytics (LGA). LGA is ontwikkeld binnen de Lean & Green community voor zowel het MKB als Multinationals. Met LGA kunnen bedrijven informatiestromen uit de hele keten eenvoudig bij elkaar brengen om inzicht te krijgen in de CO2 performance. We geven in deze sessie toelichting op Lean Global Analytics en we gaan samen met u actief aan de slag met de tool.

Aanmelden voor deze sessies kan via https://www.aanmelder.nl/topsectorlogistiek/subscribe