Gelden er eisen rondom communicatie-uitingen van het logo van Lean & Green?

Wanneer u als gevolg van het behalen van een Lean & Green Award of (Tweede) Star het logo wilt gebruiken voor (externe) communicatiedoeleinden dan zijn hier geen voorwaarden aan verbonden anders dan dat het logo zelf intact moet blijven. Grootte van het logo, begeleidende teksten et cetera mag u naar eigen voorkeur toepassen.