Ik heb de doelstellingen van het programma niet gehaald (of ga ze niet halen) wat nu?

Het Lean & Green programma is gebaseerd op twee pijlers: de 20% CO2-reductie en de maximale tijdspanne van vijf jaar; hier kan niet van worden afgeweken. Mocht u aan (een van) deze twee criteria niet kunnen voldoen dan stopt uw deelname aan Lean & Green na afloop van de periode uit uw PvA. Ook communicatie rondom (deelname aan) het Lean & Green programma dient hiermee te worden stopgezet en/of verwijderd. Wel bestaat de mogelijkheid om middels een nieuw PvA een doorstart te maken in het programma.