In mijn PvA heb ik een doelstelling van 28% opgenomen. In werkelijkheid heb ik 21,3% behaald. Wat nu?

Binnen de Lean & Green programma’s wordt getoetst op het (zonder afronding) daadwerkelijk behalen van de 20% CO2-reductie en niet op het behalen van uw beoogde besparingsdoelstelling uit uw PvA. We adviseren u wel om in uw PvA hoger in te zetten op uw totale besparingspercentage en niet te stoppen bij exact 20%. Dit zodat uw PvA in de praktijk voldoende robuust is om onvoorziene omstandigheden en tegenvallende resultaten op te kunnen vangen.