Waar haal ik mijn data voor het opstellen van een PvA en/of de monitoring vandaan?

Er zijn verschillende methoden data te verzamelen. De hieronder aangegeven methodes kennen een afnemende mate van nauwkeurigheid. Uiteraard is het wenselijk om een zo hoog mogelijk niveau van nauwkeurigheid toe te passen bij het opstellen van de nulmeting; bij voorkeur dus daadwerkelijk gerealiseerde data. Inschattingen, gebruik maken van kentallen en algemene eenheden en extrapolaties hebben als reëel risico onder- en overschatting. Hierdoor kunnen uw geschatte besparingseffecten van maatregelen afwijken van de realistische besparingsmogelijkheden in de praktijk.

  • Het meest nauwkeurig is om gebruik te maken van daadwerkelijk gerealiseerde ‘harde’ cijfers. Deze data is veelal geregistreerd als gevolg van activiteiten en is vaak relatief eenvoudig te verzamelen uit uw eigen verschillende datasystemen (TMS, overzicht wagenpark, aoverzicht werknemerslijst, etc).Het kan zijn dat u van bepaalde data afhankelijk bent van een organisatie uit uw netwerk. Als u onderbouwd aangeeft waarvoor u welke data nodig heeft dan is uw netwerkpartner vaak geneigd u deze data, al dan niet onder voorwaarden, te verstrekken. 
  • Een minder nauwkeurige methode is door gebruik te maken van schattingen en/of benaderingen aan de hand van daadwerkelijk gerealiseerde ‘harde’ cijfers op geaggregeerd niveau om deze te vertalen naar data voor een specifieke maatregel.
  • Een nog minder nauwkeurige methode is door gebruik te maken van schattingen en/of benaderingen aan de hand van kentallen en algemene eenheden. Op onze pagina van downloads vindt u verwijzingen naar overzichten van de meest recente kentallen en algemene eenheden.
  • De minst betrouwbare methode is door gebruik te maken van extrapoleren. Dit kan alleen wanneer u voor het nuljaar nog onvoldoende data beschikbaar heeft. Bij de toetsing van een PvA wordt hierbij zeer kritisch per situatie bekeken in hoeverre de extrapolatie wordt toegestaan.

Bij de monitoring kunt u uitsluitend gebruik maken van de daadwerkelijk gerealiseerde ‘harde’ cijfers.