Wat gebeurt er met de monitoring nadat ik de Lean & Green Star heb behaald?

Na het behalen van de Lean & Green Star bent u niet meer verplicht om uw voortgang via de monitoringstool bij te houden. Veel Star winnaars blijven dit echter wel doen om vormbehoud of zelfs verdere reductie in kaart te brengen. Binnen het Lean & Green programma wordt deze data gebruikt om het programma verder te ontwikkelen. Uiteraard wordt deze data hierbij net als voorheen volledig geanonimiseerd.