Wat moet ik doen als de data uit het PvA is veranderd?

Wanneer data uit uw PvA door voortschrijdend inzicht of nauwkeurigere data is achterhaald of wanneer door veranderingen in het bedrijfsprofiel of-werkzaamheden het PvA niet meer 1-op-1 aansluit bij de huidige situatie dan kunt u dit doorgeven aan uw aanspreekpunt binnen Lean & Green of via de algemene contactgegevens van Lean & Green. In overleg zorgen wij dat deze data ook in de verschillende documenten en hulpmiddelen wordt doorgevoerd.