Welke uitgangspunten heb ik nodig om een goede nulmeting op te stellen?

Bij de overweging voor de keuze van een nuljaar spelen de beschikbaarheid van data en de reeds genomen maatregelen een belangrijke rol. Het nuljaar mag maximaal drie jaar in het verleden liggen; gerekend vanaf het jaar van aanleveren van het PvA. Hiermee kunnen effecten van (recentelijk) genomen maatregelen worden meegenomen voor de realisatie van de 20% reductiedoelstelling binnen het betreffende Lean & Green programma. Voor de databeschikbaarheid kunt u zichzelf de vraag stellen: heb ik voldoende data om voor een bepaald nuljaar een nulmeting uit te voeren?