Capgemini

“Het winnen van de Lean and Green Award betekent voor Capgemini het actief deelnemen aan een community van bedrijven, die allemaal een vergelijkbare ambitie hebben op het gebied van duurzame mobiliteit, en er belang bij hebben om van elkaar te leren,” zegt Annelies Hermens, CSR & Sustainability Lead | Health Manager van Capgemini Nederland. In februari 2014 trad ze aan als Lean and Green Ambassadeur Personal Mobility.

Welke rol speelt duurzaamheid binnen Capgemini?
Duurzaamheid is een strategisch thema voor Capgemini dat we breed neerzetten. Dus naast het beperken van de negatieve impact op het milieu, streven we naar een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. Wij zijn bovenal een people business, en streven naar een cultuur waarin onze mensen zich optimaal ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn.

Wat betekent het winnen van de Lean and Green Personal Mobility Award voor Capgemini?
Capgemini heeft voor de periode 2013-2016 een stoere milieu ambitie neergelegd, onder andere op het gebied van duurzame mobiliteit. Om die te realiseren zullen medewerkers ander reisgedrag moeten gaan vertonen. Veranderen van gedrag is niet makkelijk. Capgemini gelooft erg in samenwerken met andere organisaties: in leren van elkaar door ervaringen te delen. Het winnen van de Lean and Green Personal Mobillity Award betekent voor Capgemini het actief gaan deelnemen aan een community van bedrijven die allemaal een vergelijkbare ambitie hebben op gebied van duurzame mobiliteit en er belang bij hebben om van elkaar te leren.

Heeft jouw motivatie voor het Ambassadeurschap daar ook mee te maken?
Jazeker. Ik ben van nature een resultaatgedreven pragmatist. Ik ben ervan overtuigd dat Lean and Green bijdraagt aan het realiseren van de business doelstellingen. Vanuit die overtuiging zet ik me graag in voor Lean and Green als Ambassadeur. Duurzaamheid is daarnaast niet alleen goed voor duurzame succes van de organisatie maar ook voor de BV Nederland. Daar worden we allemaal beter van.

In 2014  willen we 300 bedrijven motiveren om hun Lean and Green Personal Mobility Award te gaan behalen. Hoe wil jij daaraan bijdragen als Ambassadeur, hoe kan Connekt je daarbij helpen?
Dat kunnen we alleen samen doen. Daarom geloof ik in de werkwijze van Connekt: een platform voor vruchtbare samenwerking, vanuit een onafhankelijk netwerk, waar successen worden gedeeld. Als Ambassadeur, maar vooral ook als werkgever wil ik graag collega-werkgevers laten zien wat de kracht is van Lean and Green. Ik wil hen niet alleen motiveren om zich aan te sluiten, maar hen ook uitnodigen om met eigen ervaringen en ideeën te komen. Want ik ben ervan overtuigd dat wij, als werkgevers onderling, veel van elkaar kunnen leren. En zo lang duurzame mobiliteit nog niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is, hebben we nog veel te doen.  

Als je denkt aan duurzame mobiliteit, wat is dan jouw ideaalbeeld?
Ik zit te wachten op het moment waarop ik met mijn auto kan inklikken in het wegbeeld, en vanzelf op de plek van mijn bestemming kom. Automatische voertuiggeleiding lijkt me fantastisch. Ik hoef niet per se zelf te rijden, maar de auto geeft me wel heel veel flexibiliteit. Daarnaast stel ik me voor dat op termijn duurzaamheid – net als financiën – standaard onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van bedrijven. En ik hoop dat mensen meer en meer bewuste keuzes maken ten aanzien van slim werken en slim reizen en daarmee de natuur een handje helpen.

Wat zou je tegen bedrijven, die nog niet lid zijn van de Lean and Green Community, willen zeggen?
Capgemini gelooft in duurzame mobiliteit als instrument om aantrekkelijker te worden als werkgever en om een zichtbare  stimulans te geven aan duurzaam ondernemen. Daarnaast leveren we zo een bijdrage aan de bereikbaarheid van Nederland. Niks gaat vanzelf; en samen ben je niet alleen sterker, maar ook slimmer. Daarom kan deelname aan de Lean en Green Community uw bedrijf helpen om uw ambities op het gebied van duurzame mobiliteit te realiseren!