Cargill

Henk Krougman, Supply Chain Development Manager – ‎Cargill BV

Juist in de dialoog ontstaan de innovaties

Wat betekent duurzaamheid voor Cargill?

We willen een global leader zijn in edible oils en oplossingen. We leveren olie die vitale energie kan leveren voor de wereldpopulatie. We hebben vestigingen in +/- 67 landen, met meer dan 150.000 collega’s. En dit terwijl we nog steeds een privé- onderneming zijn. Ons streven is onze klanten te helpen om een bepaalde waarde te creëren. We managen risico voor klanten en laten hen succesvol zijn. Wat we willen uitdragen is respect, integriteit, passie en toewijding. Duurzaamheid past hierin. Daarom focussen we enerzijds op duurzame producten en anderzijds op een duurzame supply chain. Het stuk transport is een vitaal onderdeel in het nastreven van duurzaamheid en dat is onze link naar Lean & Green.

Met het plan van aanpak concentreerde Krougman zich op de Botlekfabriek; een tropische oliefabriek met een afzetgebied dat heel Europa omvat. “Op de lange trajecten naar het oosten kun je gemakkelijker CO2 besparen, omdat je voor andere modaliteiten kunt kiezen dan alleen het welbekende wegtransport. Sinds 2007 zijn we intermodaal en inmiddels synchromodaal. Voorheen was het pas vanaf 600 – 800 km rendabel om over te gaan naar synchromodaal transport, maar inmiddels reikt ons transport tot ver in Oost- Europa.  We merken dat, wanneer klanten ook duurzaam bezig zijn, ze eerder bereid zijn om mee te denken om een andere modaliteit te kiezen. Synchromodaal transport wordt steeds interessanter, mede door het duurder worden van het wegtransport (chauffeurs- schaarste neemt toe).”

Ons eigen streven in duurzaamheid is om in 2020 25% CO2 reductie behaald te hebben en in 2025 30%. Ten opzichte van 2008 willen we in 2030 50% CO2 reduceren. Hoe realiseren we dat? Door samenwerking met klanten en leveranciers. Door om de tafel te gaan om oplossingen te zoeken, zoals in de vorm van synchromodaal transport, het afnemen van vollere tanks of door het plaatsen van een tankstorage op een tactische plek.  We zoeken zelf naar innovatieve oplossingen zoals alternatieve brandstoffen. We proberen nu het gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil uit, wat voortkomt uit afvalproducten zoals gebruikte bakolie en afvalhout. Dit is schoner omdat het minder CO2 uitstoot.

Wat is je ambitie als Lean & Green Ambassadeur?

Ik wil als leverancier andere klanten en leveranciers in het netwerk brengen om soortgelijke duurzame doelstellingen neer te zetten en te bereiken. Lean & Green helpt om een business case te maken van duurzaamheid. Ik kan met onze resultaten vanuit Lean & Green laten zien dat duurzaamheid loont. Binnen Connekt kunnen we BigMile gebruiken om onszelf en onze klanten meer inzicht te geven. Ik kan gemakkelijker naar mijn klanten stappen om te laten zien hoeveel ik qua CO2 in verhouding uitstoot voor die klant. We kunnen de doelstellingen alleen bereiken als we samenwerken. Alleen krijg je niets voor elkaar.

Hoe kan Connekt/ Lean & Green daaraan bijdragen?

Voor Lean & Green zelf zie ik nog wel een groeimogelijkheid in de inhoudelijke interactie binnen de Lean & Green Community. Samen nadenken over hoe we de dingen nog efficiënter en effectiever kunnen doen. Een netwerkorganisatie als Connekt kan de dialoog op gang brengen. Juist in de dialoog ontstaan de innovaties.