Goudappel Groep

“Ons werk ís het verduurzamen van Nederland”

Met de Goudappel Groep is de Lean and Green Personal Mobility Communityeen Star Winner rijker. En niet zomaar een: ‘Mobiliteit is de kern van ons bedrijf, bijdragen aan kwaliteit van leven is onze drijfveer. Dat wij ons werk duurzaam en tegelijkertijd SMART organiseren, is vanzelfsprekend. Het is geweldig om erkenning te krijgen voor hoe dit bedrijf vanaf zijn roots werkt. Dat betekent het winnen van de Lean and Green Star voor ons.’ 

Aan het woord is Jos van Kleef, sinds 2011 algemeen directeur van de Goudappel Groep, een vloot samenwerkende bedrijven voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. Hij nam op 20 november 2014 de Lean and Green Personal Mobility Star in ontvangst. ‘Men kent ons van onze eerste businesslijn: het advieswerk op het gebied van mobiliteit. Maar er is meer. In onze tweede businesslijn werken we aan IT-oplossingen. We doen milieu-effectberekeningen, maar ontwikkelen ook de next generation verkeersmodellen. Voorheen werden onze verkeersmodellen vooral gebruikt voor de lange termijn. Big data maakt het nu mogelijk om kortetermijn verwachtingen te doen, en apps te ontwikkelen om mensen te helpen bij hun reiskeuzes. Denk aan een buienradar, maar dan voor de toestand op de weg en het spoor. Onze derde businesslijn is de dienstverlening, van het runnen van verkeerscentrales tot het overnemen van verkeerskundige taken van lokale overheden, op basis van Service Level Agreements. Daarvoor hebben we MAPtm opgericht. Uiteindelijk werken hier ruim 200 mensen met kennis van verkeer en mobiliteit op deze drie businesslijnen allemaal aan de kwaliteit van het leven. Daar zit ook de koppeling met duurzaamheid.’

Welke rol speelt duurzaamheid binnen de Goudappel Groep?
‘CO2-reductie MOET en mobiliteit is daarbij de factor waar het om draait. Het ‘marktaandeel’ van mobiliteit in onze nationale CO2-uitstoot is nog veel te hoog: 25-30% op nationale schaal en zelfs meer dan 60% als je kijkt naar bedrijven, en dat cijfer stijgt! Als mobiliteitsexpert zijn wij dagelijks bezig met slimmere, dus duurzamere, vormen van mobiliteit. Ons werk ís in feite primair het verduurzamen van Nederland.’

Merk je dat aan je werknemers?
‘Jazeker. We zijn inhoudelijk gedreven en kijken altijd naar de toekomst. Dat zit in de genen van de mensen die hier werken. Duurzaamheid en slimme vormen van mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je ziet bij ons dus nauwelijks leaseauto’s, er wordt heel veel van het OV gebruik gemaakt of flexibele vormen van auto-mobiliteit.

Wat betekent het winnen van de Lean and Green Star voor Goudappel?
‘Die zie ik als de erkenning voor hoe wij in onze vezels als bedrijf zijn. Dat we ons kunnen identificeren met Lean and Green heeft te maken met twee dingen. Ten eerste de doelstelling an sich: duurzaamheid is altijd relevant, we willen allemaal werken aan de toekomst van onze kinderen, zo simpel is het. Daarnaast is Lean and Green een serieuze businesscase.En dan gaat het lopen.’

Hoe hebben jullie zo snel de Star weten te bereiken?
‘Met ons eigen mobiliteitsbeleid wilden we altijd al concreet laten zien wat er kan en wat de resultaten zijn. Dus eigenlijk zijn we al jaren bezig met Lean and Green. Zo voerden we al jaren geleden betaald parkeren in voor onze medewerkers. Dankzij zulke stimuleringsmaatregelen maken we nu al meer dan 25% van al onze kilometers met het OV; en daar zitten ook de vliegreizen bij en niet eens de fiets, die bij ons ook populair is.  Als je in de parkeergarage wilt staan, dan betaal je daarvoor. Dat geld investeren we in Stichting Iganga voor mobiliteitsprojecten in Afrika. Onze mobiliteitsvoetafdruk ligt ver onder het programmagemiddelde, wat helemaal een opmerkelijk mooie score is gezien ons opereren in de dienstensector.’

Als je denkt aan duurzame mobiliteit, wat is dan jouw ideaalbeeld?
‘Mijn grote droom is dat we de slag naar internationalisering maken qua groen denken. We moeten lokaal blijven doen wat we kunnen, maar ook de dichtslibbende wereldsteden aanpakken. De fiets verovert de westerse wereldsteden. Dat zagen we vorige maand nog in Tokyo met het Koninklijk paar. Wat mensen vaak vergeten is dat ontwikkelingslanden een enorme inhaalslag aan het maken zijn, helaas ook qua congestie- en milieuproblemen.’

Welke rol wil en kan Goudappel spelen bij het realiseren van dat ideaal?
‘Duurzaamheid is gebaat bij voorbeeldgedrag. Als kennisleider hebben wij extra impact. Dat willen we maatschappelijk inzetten.’

Hoe gaan jullie dat dan doen? 
‘Goudappel gaat gewoon door op de weg die we toch al zijn ingeslagen. Verder werken naar duurzame mobiliteit is een natuurlijk proces dat eerder sterker wordt dan zwakker. Ik kan je de garantie nog niet geven dat we snel tot nog eens 20% reductie komen, maar uiteindelijk willen we allemaal naar zero-emissie.’

Hoe kan Lean and Green daar Goudappel bij helpen en andersom?
‘Het wordt een gezamenlijke ontdekkingsreis. Je moet kennis van beide kanten inzetten. Laten wij van het programma leren, en van alle deelnemers aan het programma. En laten wij wat wij gedaan hebben als bedrijf ook delen met andere deelnemers. Zo werkt Connekt. De kracht van verbinding is enorm. Daar geloof ik in en daar doen we allemaal dagelijks ons voordeel mee.’

Wat zou je tegen bedrijven, die nog niet lid zijn van de Leanand Green Community, willen zeggen?
‘Als we willen dat onze kinderen straks kunnen doen wat wij nu prettig vinden om te doen, en nog meer dan dat, dan is het belangrijk om onze krachten te bundelen voor steeds slimmere, efficiëntere en dus duurzame mobiliteit. Uit eigen beweging komen we al ver, maar samen met anderen nog veel verder. Connekt heeft daarvoor een platform waar iedereen zich bij kan aansluiten: Leanand Green. En het is nog leuk ook.’