Heineken


Pieter van Kooten, Manager Projects & Sustainability – Customer Service & Logistics

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”

Welke rol speelt duurzaamheid voor jou persoonlijk en voor Heineken als bedrijf?
Er zit een dunne scheidslijn tussen mijn persoonlijke en professionele motivatie voor duurzaamheid. Als individu kun je niet weglopen voor de verantwoordelijkheid dat we onze natuurlijke hulpbronnen duurzaam moeten gebruiken. In de praktijk betekent dat dat we duurzaamheid de aandacht moeten geven die het verdient. Zowel privé als zakelijk zie je dan al snel dat duurzaamheid loont. Het is niet goedkoper dan conventionele oplossingen, maar het levert veel meer mogelijkheden op en het verbreedt je blik. Dus waarom zou je het niet doen?

Op de site Groene Cirkels las ik de ambitie van Heineken: ’Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.’ Waar komt die ambitie vandaan en hoe gaat Heineken die realiseren?
Als multinational speelt Heineken een grote rol in de maatschappij, niet alleen nu maar ook in de toekomst. We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare samenleving, zowel in de optimalisatie van onze supply chain als in de directe nabijheid van ons bedrijf. Groene Cirkels wil met duurzame ontwikkeling een voorbeeld van wereldklasse realiseren voor de maatschappij van de toekomst. Groene Cirkels koppelt de verduurzaming van de Heineken brouwerij met de kennis van Alterra Wageningen UR aan de provinciale ambities rondom ruimte, water, mobiliteit en economie. Zo ontstaat een economisch krachtig bedrijf in een aantrekkelijke omgeving waarin het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. 

Wat betekent het winnen van de Lean and Green Logistics Star voor Heineken?
Erkenning. Lean and Green is een belangrijk platform waar veel kennis en ervaring samenkomt. Koplopers worden goed op weggeholpen met vragen ten aanzien van verduurzaming. Bovendien levert het netwerk van Lean and Green potentiële kansrijke samenwerkingsverbanden op.

Als je denkt aan duurzame mobiliteit, wat is dan je ideaalbeeld?
Zero emissie is een mooi doel, maar er moet nog heel wat worden gedaan. Als exporteur sleept Heineken met goederen over de wereld, en dat brengt vanzelfsprekend een uitstoot met zich mee. Mijn ideaalbeeld voor de komende jaren is dat we dat steeds efficiënter en schoner zullen doen. Heineken wil immers een innovatief bedrijf blijven van wereldformaat. Dat betekent dat we ook altijd zullen blijven kijken naar innovatieve productietechnieken en duurzame oplossingen. Daarnaast hoop ik dat er steeds meer wordt samengewerkt voor duurzame mobiliteit. Wat is er nu mooier dan samenwerken aan een onderwerp dat er voor iedereen toe doet?

Hoe gaat Heineken verder met duurzame logistiek (2de Lean and Green Star?) en wat kan Lean and Green daarbij betekenen?
In 2020 wil Heineken een klimaatneutrale brouwerij zijn. Uit die ambitie ontstaan initiatieven zoals Groene Cirkels, maar ook de bouw van vier windmolens voor de deur van onze hoofdvestiging in Zoeterwoude. We spannen ons op veel terreinen in voor duurzaamheid, en Lean and Green past daar uitstekend binnen. Dus we gaan zeker voor die 2de Lean and Green Star, en hopelijk verder.

Wat zou je tegen bedrijven, die nog niet lid zijn van de Lean and Green Community, willen zeggen?
Waarom zou je het niet doen? Lean and Green levert veel praktische handvatten op voor een duurzame mobiliteitsstrategie, en bovendien een geweldig netwerk. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.