Huschka Beveiliging

Emill de Waal, algemeen directeur Huschka Beveiliging:

“Hoog tijd om ons regionaal te verbinden”

Welke rol speelt duurzaamheid voor Huschka als bedrijf?
Huschka is een regionale speler. In de regio voelen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens mensen die binnen onze branche werkzaam zijn. Wij vinden het belangrijk om jongeren, ouderen en ook herintreders een kans te geven en goed voor hen te zorgen. Het sociale aspect staat voor ons op de eerste plaats. Ten tweede vinden we het belangrijk om ook goed te zijn voor het milieu.

Hoe geeft Husckha vorm aan die tweede ambitie: goed zijn voor het milieu?
Ook ten aanzien van milieu biedt ons regionale speelveld kansen. Omdat we binnen een straal van 25 kilometer surveilleren, kunnen we met elektrische auto’s rijden: vanaf 14 januari zijn 3 van onze 8 surveillancewagens elektrisch. Dankzij een eigen nieuwe laadinfrastructuur kunnen we het overdrachtmoment in de nacht gebruiken om de accu’s opnieuw op te laden. Daarnaast zijn er regionaal natuurlijk kansen om samen te werken, en dat levert potentieel ook CO2-besparing op.

U ziet veel duurzaamheidskansen. Hoe maakt u die concreet?
Wij zijn al een tijdje bezig om verbeteringen door te voeren op basis van onze eigen duurzaamheidsvisie. Ik denk namelijk dat we hier binnen een paar jaar niet meer omheen kunnen. Gemeenten en opdrachtgevers zullen steeds meer gaan vragen om duurzaamheid. Daarom anticiperen we op die ontwikkeling, bijvoorbeeld ook door onze eigen software, genaamd ‘TRNSPRNT’ te ontwikkelen, die inmiddels draait als zelfstandige B.V.. Zij hebben ongeveer 30 beveiligingsbedrijven in portefeuille. Door middel van een onderaannemersmodule in TRNSPRNT kunnen wij, samen met deze 30 beveiligingsbedrijven, al voor landelijke dekking zorgen. Maar omdat het automatisering op zich binnen deze bedrijven al een enorme omslag is moet de bewustwording van deze mogelijkheid nog plaatsvinden. Voor ondernemingen die ook actie vanuit hun leveranciers verwachten is dat een enorme kans!

Wat betekent het winnen van de Lean and Green Logistics Award voor Huschka?
Lean and Green bevestigt dat je beloond wordt als je een duurzaamheidsvisie hebt. Die bevestiging kan ik presenteren aan mijn opdrachtgevers. Zij weten dat we staan voor wat we zeggen. Dus doet Lean and Green Huschka groeien.

Als je denkt aan duurzame mobiliteit, wat is dan uw ideaalbeeld?
CO2 reductie to the max. Huschka wil zo snel mogelijk naar klimaatneutraliteit. De surveillance zullen we al snel helemaal elektrisch kunnen organiseren. De alarmopvolging heeft een ander type vervoer nodig. Maar dankzij de voortschrijdende techniek en logistiek gaat ons ook dat klimaatneutraal lukken.

Welke rol wil en kan Hazet spelen bij het realiseren van dat doel?
We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen en pakken samenwerkingskansen op met onze leveranciers, onze collega’s in het veld en onze klanten. Nu maak ik nog gebruik van een energieleverancier, maar straks kan Huschka door zonnepanelen zelfvoorzienend zijn.

Wat kan Lean and Green betekenen?
Ik denk dat het Lean and Green netwerk geweldige ingangen biedt voor verrassende nieuwe samenwerkingsverbanden die leiden tot kostenbesparingen en CO2-reductie. Als we maar willen.

Wat zou u tegen beveiligingsbedrijven, die nog niet lid zijn van de Lean and Green Community, willen zeggen?
Verbind je regionaal – want door samenwerking tussen verschillende regio’s bereiken we landelijke dekking met een minimale CO2-footprint. Waarom zou je het van ver halen als je het om de hoek kunt krijgen? Dat vraagt van de grote ondernemingen ook een visie. Ik ga graag met hen in gesprek.

 

Over Huschka

Huschka is een regionaal georiënteerd VEILIGHEIDSbedrijf in het Groen Hart met als centrum Leiden. Ons werkgebied bevindt zich in een straal van 25 kilometer. Met deze visie weten wij onze kwaliteit in dienstverlening te borgen tegen een scherp tarief. Huschka Beveiligers B.V. heeft sinds het onstaan in 1946 een bijna 1400 locaties aan zich weten weten te binden. Hierbij gaat het objectbeveiliging, alarmopvolging of surveilance. Deze werkzaamheden worden verzorgd door ongeveer 60 medewerkers.

Binnen deze portefeuille hebben wij een enorme diversiteit aan klanten. Van een particulier tot aan een multinational. Sinds de oprichting van Huschka Safety services in 2009 bieden wij deze opdrachtgevers een breder palet op het gebied van VEILIGHEID. Hierbij moet u denken aan veiligheidsopleidingen, beheer brandmeldinstallaties en onderhoud aan installaties en blusmiddelen. Al deze werkzaamheden weten wij realtime digitaal inzichtelijk te maken. Niet alleen voor de backoffice van Huschka maar ook voor u als klant. Volledig TRNSPRNT!

Huschka heeft als missie zijn dienstverlening in VEILIGHEID te verbreden. Op deze wijze bieden wij één loket voor onze opdrachtgevers. Opdrachtgevers die binnen ons werkgebied gevestigd zijn. Hebben zij daarbuiten ook locaties dan weten wij deze te borgen met onze onderaannemersmodule. Als onze onderaannemers zich vervolgens gaan binden aan deze visie dan kunnen wij gezamenlijk de landelijke dekking en ontzorging van onze opdrachtgevers duurzaam borgen.