Kloosterboer: Go Off-Road en Maak Samen het Verschil!

Op 29 maart 2018 vond het Congres van de Topsector Logistiek plaats in het Philipsstadion in Eindhoven met als thema ‘De winst van Duurzaamheid’. In de persruimte werd hierop nader ingegaan tijdens de sessie ‘Go Off-Road en maak samen het verschil!’.

Lean & Green Off-Road, een actieprogramma binnen de Topsector Logistiek, wil via een regionale aanpak – gericht op verladers en vervoerders – synchromodaal vervoer zowel nationaal als internationaal opschalen. Door meer gebruik te maken van rail en water (Off-Road) creëert het actieprogramma ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer, waarmee het aansluit bij de doelstelling van het Connektprogramma Lean & Green.  Het team van Lean & Green Off-Road had haar beste spelers – verladers en vervoerders- opgesteld om de aanwezigen te vertellen op welke wijze zij het afgelopen jaar Off-Road zijn gegaan. Onder hen ook Fred Compeer, Manager Intermodal Kloosterboer.

Wat is de Lean & Green Off-Road businesscase van Kloosterboer?
Sinds enige tijd is er een switch gaande op het gebied van koel- en vries producten van conventionele boten naar reefercontainers. Enige jaren hebben wij daar in Vlissingen in geïnvesteerd door de aanleg van een containerterminal, faciliteiten voor PTI, en cleaning, zodat wij interessant bleven voor onze klanten. Barge transport was gelijk aan de kosten van vervoer lokaal binnen Rotterdam door de combinatie en samenwerking met verschillende partijen in de regio. Naast het reguliere fruit kregen wij ook steeds meer bananenstromen. Het grootste deel daarvan kwam rechtstreeks per boot naar Vlissingen, maar een gedeelte kwam aan in Rotterdam. Deze containers konden wij niet met de binnenvaart naar Vlissingen vervoeren i.v.m. de noodzaak om de reefers te pluggen (de koelketen mocht niet verbroken worden). Wij zijn samen met Zeeland Connect gaan kijken wat de mogelijkheid was om deze containers/reefers op de barge te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een investering in een barge, die uitgerust werd met plugs. Hierdoor kunnen we de reefers nu ook per barge vervoeren omdat de koelketen gewaarborgd blijft.

Welke impact heeft deelname aan Lean & Green Off-Road op uw bedrijf?
Zeeland Connect, zorgde ervoor dat meer partijen aansloten op de reefer express line, met name voor export, zodat wij de investering konden rechtvaardigen.

Wat zijn uw ambities met betrekking tot het verder verduurzamen van uw logistiek?
Wij zien grote kansen in het spoorvervoer voor zowel onze vestiging in Vlissingen als onze vestiging in Rotterdam, Coolport. Deze ligt naast de spoorterminal van RSC. Er zijn al diverse initiatieven zoals Coolrail. Spoor is al voor veel stromen een goed alternatief, voor de uitgaande koel/vries gaat dit veelal nog per truck.

Wat en wie hebt u nodig om die doelen te bereiken?
Samenwerking en verbetering van het product.

Hoe bent u van plan op te schalen?
Door initiatief te nemen en potentieel bij elkaar te brengen.

Wat zijn de voordelen van Lean & Green Off-Road?
Zeeland Connect, met ondersteuning van Lean & Green Off-Road, is een onafhankelijke partij die stromen bij elkaar brengt en zodoende een business case positief kan laten kantelen.

Is het gemakkelijk om aan te sluiten?
Ja, zolang er een connectie is en iedereen elkaar recht in de ogen kan kijken, is er geen belemmering voor samenwerking.

Hoe zou u andere bedrijven inspireren om zich aan te sluiten bij Lean & Green Off-Road?
De gerealiseerde business cases gepresenteerd tijden het congres zouden al voldoende moeten zijn om in gesprek te gaan.

Enthousiast geworden door dit verhaal en wilt u ook aansluiten? Lean & Green Off-Road is landelijk actief en heeft reeds in zeven regio’s samenwerkingsovereenkomsten gesloten: in Zeeland via het platform Zeeland Connect, in Brabant, Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland via het platform NewWays, in Limburg treedt LIOF op als facilitator en in Noord-Holland en de rest van Nederland het Off-Road team. Door het landelijke netwerk kunnen alle verladers en vervoerders in Nederland eenvoudig en snel kiezen voor joint-corridor Off-Road ontwikkeling. Vanuit elke regio maken zij gezamenlijk het verschil qua beschikbaarheid, schaalbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van wereldklasse.