KPN

Marco van Gelder is programmamanager van Het Nieuwe Leven & Werken (HNL&W) bij KPN. HNL&W is een van de vijf maatschappelijke thema’s en bijbehorende programma’s bij KPN. Deze vijf programma’s staan in het teken van innovatie op het gebied van verbinding. Verbinding en contact tussen mensen mogelijk maken is waar KPN goed in is. Ze leveren producten en diensten die het mogelijk maken om onafhankelijk van plaats of tijdstip te werken. Zo kunnen mensen werk combineren met bijvoorbeeld zorg- of vrijwilligerstaken. Daar heeft de medewerker baat bij, maar ook de maatschappij.

Welke rol speelt duurzaamheid in jouw organisatie?
Duurzaamheid staat bij KPN heel hoog op de agenda. Als grootverbruiker van elektriciteit (0,8% van het totale verbruik in Nederland) nemen we als KPN de verantwoordelijkheid om ons energieverbruik terug te brengen en te ‘vergroenen’. In 2012 bestaat ons energieverbruik in Nederland en België 100% uit groene stroom, waarvan 1% afkomstig van biogas. Vanuit ons maatschappelijk thema HNL&W maken we het mogelijk voor medewerkers om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Daardoor kunnen medewerkers besparen op hun reistijd, met als gevolg minder belasting op de weg en een reductie van de CO2 uitstoot. In 2012  het KPN gelukt om 42 kton minder CO2 te verbruiken. Hiervan is 25 kton gerealiseerd door energiebesparing en vergroening. We maken jaarlijks een KPN Maatschappelijk Jaarverslag als bijlage voor het KPN Financieel Jaarverslag. Hier besteden we altijd heel veel aandacht aan en dit wordt door onze klanten, medewerkers en aandeelhouders ook erg gewaardeerd.

Als je denkt aan duurzame mobiliteit, wat is dan jouw ideaalbeeld?
Doe het niet, als het moet doe het groen en als het niet groen kan, doe het dan erg slim. Dit is een pleidooi om niet meteen te doén, maar eerst na te denken. Ik wil graag mensen dwingen na te denken en te reflecteren op waarom je dingen op een bepaalde manier doet en of dit anders kan. We moeten bijvoorbeeld meer gebruikmaken van de plaats waar we wonen. Zo is er minder verplaatsing nodig. Fysieke distributie blijf je houden, maar het kan efficiënter en met minder milieubelasting.  

En wat is daarin jouw persoonlijke ambitie als Lean & Green Ambassadeur?
Ik hoop dat we vanuit KPN ons ‘netwerkdenken’ ook in kunnen zetten om mensen in beweging te krijgen ánders te denken. Ik ben ervan overtuigd dat Het Nieuwe Werken: Het Nieuwe Samenwerken wordt. Niet alleen binnen een organisatie, maar ook tussen organisaties onderling. Daar is nog veel te winnen. Binnen Lean & Green wil ik inspirerend zijn en een verschil kunnen maken binnen een project.

Wat vind je sterk aan het Lean & Green  programma?
Lean & Green is een positief tegengeluid. Ik vind het sterk dat de naam van het programma in een keer de lading dekt. Vroeger dachten ze dat groen duurder zou zijn en lean niet hip zou zijn, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzaam heeft namelijk per definitie te maken met groen, want het gaat over de lange termijn. Ik vind het interessant en een mooie uitdaging om te kijken naar de mogelijkheid van een gezonde verhouding tussen lean en green.