Mainfreight

Mainfreight heette ten tijde van dit interview Wim Bosman Groep

Liane Philipsen van Wim Bosman Groep trad op 6 september aan als Ambassadeur Duurzame Logistiek. Een gesprek over haar motivatie, missie en ‘Lean and Green in de praktijk’.

“Laten zien dat je als logistiek dienstverlener een waardevolle bijdrage aan het Lean and Green gedachtegoed kunt leveren: dat wilde de Wim Bosman Groep vanaf het allereerste moment. Want juist vanuit onze rol als logistiek dienstverlener wil Wim Bosman de best mogelijke diensten aan zijn klanten voorleggen. Wij nemen dus als vanzelf initiatief tot groene logistieke oplossingen, spelen graag een voortrekkersrol.”

Leidde die voortrekkersrol ook tot het winnen van de Lean and Green Award?
“Ongetwijfeld. Doordat we onze boodschap actief verkondigden vonden we al snel mogelijkheden voor groene samenwerkingsverbanden. Samen met Sara Lee hebben we bijvoorbeeld gezocht naar duurzamere zendingsprofielen. Duurzaamheid kun je heel snel concreet maken door je hele distributieproces in ogenschouw te nemen. Dan zie je dat samenwerken helpt, maar ook het trainen van je chauffeurs, het onderhoud van je wagenpark, het stimuleren van sales in minder bezette gebieden of simpelweg het aanpassen van de verlichting in je warehouses.”

Wat is je ideaalbeeld voor duurzame logistiek?
“Nu ligt de nadruk bij Lean and Green nog sterk op de combinatie tussen economische en milieuwinst: eerst besparen en dan vergroenen. Mijn ideaal is dat de besparingsvraag niet meer aan de orde is, maar dat bedrijven automatisch voor groen kiezen. Dat kunnen we bereiken door onze klanten steeds opnieuw de langetermijnvoordelen te laten zien van een duurzame manier van vervoeren. Dan maakt onze kortetermijneconomie plaats voor een duurzamere, langetermijncyclus.”

Wat verwacht jij van Connekt/ Duurzame Logistiek?
“Connekt moet als onafhankelijk platform de ontmoeting tussen bedrijven en overheid blijven faciliteren. Uit die ontmoeting ontstaan concrete samenwerkingsverbanden. Het moet een plek zijn waar de know-howknowhow te vinden is. Waar we snel, gezamenlijk en pragmatisch tot nieuwe, duurzame oplossingen komen.”

Jouw boodschap aan Lean and Green-aspiranten?
“Puur vanuit een business point of view bekeken: als je Lean and Green nu niet oppakt, dan loop je op een gegeven moment zo ver achter dat je het niet overleeft. Lean and Green is dus een must voor een gezonde bedrijfsvoering.”