Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Petrouschka Werther is manager van de afdeling Voertuigemissies en Brandstoffen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van haar functie is er voor te zorgen dat voertuigen zuinig, schoon en stil worden.

Welke rol speelt duurzaamheid in jouw organisatie?
Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is duurzaamheid een van de drie hoofddoelstellingen, de overige twee zijn bereikbaarheid en veiligheid. Aan deze doelstellingen toetsen we ons beleid. We vinden het belangrijk om zelf een voorbeeldrol op ons te nemen om deze doelstellingen te bereiken. Ook de minister en staatssecretaris vinden dit erg belangrijk; we kijken nu bijvoorbeeld of ze binnen Den Haag elektrische dienstauto’s kunnen gebruiken. Om te laten zien dat we ons actief inzetten voor duurzaamheid en de reductie van CO2 uitstoot, hebben we de Lean and Green award aangevraagd. Om onze doelstellingen te bereiken, willen we de hele keten verduurzamen. Hierin staan we nog aan het begin, daarom willen we ook nog veel leren van andere bedrijven. Want we moeten na vijf jaar natuurlijk wel onze doelstellingen behaald hebben!

Waar heeft jouw organisatie het koploperschap aan te danken?
We hebben binnen het departement gekeken waar de meeste CO2 uitstoot zit. Hieruit bleek dat vooral de rijksrederij veel CO2 uitstoot. Daarom zijn we aan het onderzoeken hoe dat zuiniger kan. Ook is er winst te behalen bij het energieverbruik van kantoren. Het erg belangrijk de medewerkers hierbij te betrekken.

Als je denkt aan duurzame mobiliteit, wat is dan jouw ideaalbeeld?
Dat we op niet te lange termijn zuinige, schone en stille voertuigen, een goede doorstroming en veiligheid op de weg hebben. Dit willen we oppakken samen met de sector, samen willen we kijken naar hoe we in Nederland de transitie kunnen maken naar duurzame mobiliteit.

En wat is daarin jouw persoonlijke ambitie als L&G Ambassadeur?
Ik vind het interessant dat we als ministerie die voorbeeldrol oppakken. Vanuit onze beleidsrol hebben we ook contact met bedrijven in de praktijk. Daaruit doen we ideeën op hoe we duurzame mobiliteit vorm kunnen geven. Ik vind het sterk aan het Lean and Green programma dat het alle partijen, onafhankelijk van hoe veel ze al doen op het gebied van duurzaamheid, de gelegenheid geeft om aan de slag te gaan met klimaatdoelen. Hierin worden ze professioneel begeleid door Connekt en bijvoorbeeld TNO. Ik vind het altijd een feest als ik zoveel auto’s met het Lean and Green logo zie rijden op de weg!