NXP

Lean and Green Ambassadeur Maurice Geraets, directeur New Business Development NXP Semiconductors


Maurice Geraets is een bekend gezicht in het Connektnetwerk als directeur Automotive & Mobility van NXP Semiconductors: een van de Premium Members van Connekt. Zo was Geraets in de afgelopen tien jaar nauw betrokken bij projecten als kilometerbeprijzing, eCall en andere Car2car en Car2Infrastructure-systemen waarvoor NXP de chips ontwikkelt. Vanaf 1 oktober 2013 is Geraets ook actief als Lean and Green Ambassadeur. Hij zet zich specifiek in voor Lean and Green Personal Mobility.

Welke rol speelt duurzaamheid binnen NXP?
“Duurzaamheid is belangrijk voor NXP. Als semiconductors-bedrijf verkopen we niet direct aan consumenten, maar de merkenfabrikanten aan wie we leveren willen uiteraard ook duurzame oplossingen. Enerzijds concentreren we ons op de optimalisatie van onze eigen fabricageprocessen. Anderzijds blijven we ook onze chips optimaliseren met het oog op reductie van het stroomverbruik van de toepassingen waarin ze gebruikt worden. Ook zet NXP zich in voor elektrische mobiliteit en Beter Benutten. Zo kunnen onze chips voor Spitsmijden bijvoorbeeld fungeren als instrument voor Lean and Green.”   

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor NXP?
“Wij hebben de ambitie om bij te dragen aan een schonere wereld. NXP erkent haar verantwoordelijkheid in de samenleving en neemt die ook. Bovendien merk je het direct in de bedrijfsresultaten wanneer je efficiënt werkt. Dus zijn we elke dag bezig met nog slimmere ontwerpen. Welke impact dat precies heeft in de wereld is moeilijk te zeggen. Maar onze eigen sustainability kunnen we wel meten. Dat doen we dus ook.”

Waarom is NXP Lean and Green geworden?
“Omdat we onze duurzaamheidsfootprint niet alleen willen meten maar ook zichtbaar maken. Sinds enige tijd zijn we betrokken bij het programma Beter Benutten, dat zich richt op doorstroming en duurzaamheid. We treffen maatregelen zoals een snelbusverbinding en een extra treinstation voor onze fabriek in Nijmegen. Lean and Green helpt ons om van al die maatregelen een geïntegreerd programma te maken. Een positief effect is dat we nu intern nog beter kunnen uitleggen waarom we deze maatregelen nemen. Wat leveren ze ons als bedrijf en tegelijkertijd de maatschappij op?”

Wat is jouw persoonlijke motivatie voor het Ambassadeursschap?
“Ten eerste heb ik veel met mobiliteit. We willen allemaal veilig, comfortabel en duurzaam reizen. NXP kan op die drie punten een rol spelen. Natuurlijk wil ik ook dat anderen gaan nadenken over mobiliteit. Als we steeds nieuwere technieken en technologieën gaan gebruiken, helpen we niet alleen ons eigen bedrijf maar ook elkaar vooruit. Ik hecht veel waarde aan uitwisseling. Daarom is een netwerkorganisatie als Connekt belangrijk. En voor dit specifieke onderwerp Lean and Green.”

Wat verwacht jij van Connekt?
“Connekt neemt de lead om Lean and Green te promoten en ik help daar als Ambassadeur van harte aan mee. Samen kunnen we nog meer enthousiasme opwekken voor Lean and Green.”

Hoe realiseert NXP de Lean and Green ambitie?
“Ik geloof heilig in de combinatie tussen technische kansen en duurzaamheidswensen. Multimodale routeplanning, car sharing, elektrische auto’s: als technisch bedrijf leveren wij daarvoor niet alleen de communicatiemiddelen, maar stimuleren we medewerkers ook om daarvan gebruik te maken. Voor de privé-werkbalans is een goede werkplek thuis ook belangrijk. Maar het nieuwe werken vraagt wel om cultuurverandering. Daar is wel enige tijd voor nodig.”

Wat zou je willen zeggen tegen partijen die nog niet betrokken zijn bij Lean and Green?
Duurzaamheid is een businesscase die niemand mag missen. Kijk maar eens op de site www.VIBE4U.nl. In de Eindhovense regio werken we samen met de hele hightech community en met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij om de fiscale voordelen van elektrisch rijden te benutten voor innovaties op het gebied van smart mobility. Een voorbeeldproject dat navolging verdient. Doen dus!