SCA Hygiene Products

Gretta Schoonderbeek, Manager Customer Logistics & Distribution Benelux, SCA Hygiene Products 

Gretta has more than  fifteen years’ experience  in transport & logistics. Always focusing on process improvement and customer satisfaction. The last couple of years she has been working in FMCG where she got interested in working on sustainable logistics. She is passionate about turning challenges and opportunities into concrete actions. Gretta’s always strives for sustainable collaboration, creating a win-win-win situation within the supply chain. She knows that as a multinational, SCA Hygiene Products has a great responsibility to care for the environment. Therefore, SCA Hygiene Products is a frontrunner in the Lean and Green program, obtaining the Second Star as one of the first companies.

In May 2014 she was asked to become a Lean and Green ambassador. With this role she aims to contribute in growing collaboration between shippers, retailers and logistic service providers.

Welke rol speelt duurzaamheid in jouw organisatie?
Niet voor niets draagt SCA het motto ‘Care of life’ in de naam. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Financiële waardecreatie staat bij SCA niet los van environmental en social value creation. SCA wil haar negatieve impact op haar omgeving minimaliseren. Lean and Green past naadloos binnen die ambitie.

Je collega Riny Strik was sinds 2011 Ambassadeur Lean and Green, jij neemt nu zijn plaats over. Wat is jouw persoonlijke motivatie voor duurzame mobiliteit en Lean and Green?
Omdat SCA duurzaamheid al heel lang hoog in het vaandel heeft, waren we in 2011 een van de eerste Lean and Green koplopers. Het initiatief van mijn collega Riny Strik voor GREEN CARE TRANSPORT® leidde tot het winnen van de Lean and Green Award. Binnen GREEN CARE TRANSPORT® werken verladers en transporteurs volgens de PEOPLE, PLANET,PROFIT strategy samen aan duurzame logistiek, door zich te committeren aan een aantal voorwaarden. Daardoor ontstaat zowel horizontale als verticale samenwerking: een van de grootste uitdagingen binnen de logistieke sector. Toen ik in 2012 in mijn nieuwe functie te maken kreeg met GREEN CARE en Lean and Green, werkte Riny’s enthousiasme enorm aanstekelijk. Het is geweldig als je je samen met je relaties en klanten kunt inzetten voor een betere wereld

Dat je dat enthousiasme van Riny hebt overgenomen blijkt ook wel uit het feit dat SCA op 15 mei 2014 op het podium staat als een van de eerste koplopers met een 2de Lean and Green Star. Waarom nam SCA initiatief voor de 2de Star?
Toen we de eerste Star wonnen, hadden we ons doel ruimschoots behaald: 28% CO2 reductie. En we wilden uiteraard gewoon verder. Voor die eerste Star hadden we gefocust op onze eigen bedrijfsresultaten. De volgende stap was samenwerking in de keten. Dat paste ook precies bij onze GREEN CARE ambities.

Wat levert de 2de Lean and Green Star SCA op?
Wij willen verdieping van onze relatie met de klant, en dat heeft de 2de Lean and Green Star ons nu al opgeleverd. Sterker nog: die verdieping en samenwerking is nog belangrijker dan de financiële revenu op de korte termijn. Natuurlijk zal het economische voordeel van verdieping en samenwerking op de langere termijn merkbaar worden, bijvoorbeeld door voorraadverlaging, versnelling van de leadtime en servicevoordelen. Maar het leuke is dat de 2de Lean and Green Star Winners elkaar in de eerste plaats vinden in de wil tot samenwerking en verdieping. Daar begint het.

Wat ga je doen als Lean and Green Ambassadeur/ wat hoop je te bereiken met en voor Lean and Green?
Als Lean and Green Ambassadeur ga ik me inzetten voor nog meer samenwerking in de keten: niet alleen tussen logistiek dienstverleners en verladers onderling maar vooral  tussen logistiek dienstverlener, verlader en de retailer. Daarbij zou het geweldig zijn als ook retailers meer gaan samenwerken. Pas dan komt een werkelijk duurzame supply chain in zicht.

Hoe ga je dat doen?
Door zelf het goede voorbeeld te geven. En door anderen uit te nodigen om hun goede voorbeelden te laten zien en te delen. Connekt is een mooi platform om partijen bij elkaar te brengen. Je ziet dat mensen binnen Connektverband toch gemakkelijker contact maken. Ik zie nog wel een rol voor Connekt om al die best practices te gaan ontsluiten.  

Welke boodschap wil je bedrijven en organisaties die nog niet Lean and Green zijn meegeven?
Wacht niet langer en neem je verantwoordelijkheid om samen de supply chain te verduurzamen. Elk initiatief is goed, hoe klein ook. Want wie wil nou niet dat onze mooie wereld ook mooi blijft?