Vos Transport

Jules Menheere, directeur van Lean and Green Star Winner Vos Transport uit Deventer:

‘Trots op Lean and Green koploperschap’

Welke rol speelt duurzaamheid binnen Vos Transport?
Heel simpel: duurzaam denken brengt ons heel veel, omdat we geïnvesteerd hebben in een efficiënte verbetering van onze bedrijfsvoering. We verbruiken minder brandstof omdat we het anders organiseren en er anders mee omgaan. Dat voelen we in onze portemonnee. En de CO2-besparing die dat oplevert is tegelijkertijd goed voor het milieu.

Wat betekent het winnen van de Lean and Green Star voor Vos Transport?
Met Lean and Green kunnen we ons als koploper in duurzaamheid onderscheiden, en die onderscheiding vinden we belangrijk. Daarom hebben we ons ook als een van de eerste koplopers aangesloten in 2010. Lean and Green verdien je niet zomaar. Omdat we onze nulsituatie hoog hebben aangezet, hebben we er heel wat voor moeten doen. Ik ben er trots op dat we onze eerste target bereikt hebben. Dat laten we graag zien.

Wat is uw ideaalbeeld voor duurzame logistiek, en wat draagt uw bedrijf bij om dat te realiseren?
De transportsector wordt nog steeds gezien als een vervuilende sector. Ik wil met mijn bedrijf laten zien dat dat anders kan, samen met de andere partijen in het Lean and Green netwerk. Vos Transport gaat voor zo min mogelijk uitstoot, en voor zo rendabel en efficiënt mogelijk transport. Als je vijf jaar terugkijkt in de tijd zie je dat de aanpassing in ons denken over duurzaamheid en efficiency tot een heel ander investeringspatroon heeft geleid. We plannen onze routes slimmer en in samenwerking met anderen, onze chauffeurs rijden anders doordat ze zich van hun rijstijl bewust zijn geworden, we hebben afscheid genomen van ernstig vervuilende auto’s: 50% van ons wagenpark voldoet nu al aan de Euro 6 norm. Vos Transport is met recht een koploper in duurzaamheid. Daar zijn we trots op en daar gaan we mee door.

Maakt Lean and Green ook verschil richting uw klanten?
We krijgen niet aantoonbaar meer opdrachten dankzij Lean and Green, maar ik denk dat Lean and Green er wel aan bijdraagt dat we niet minder opdrachten krijgen. Klanten werken liever met koplopers. Er wordt steeds vaker gevraagd naar onze CO2-prestaties.

Hoe gaat u verder met duurzame logistiek?
Vos Transport wil de resterende 50% van het wagenpark zo snel mogelijk ook opschroeven naar Euro 6. Dankzij 70 nieuwe huckepacktrailers kunnen we ideale combinaties maken tussen de lange kilometers per trein of het water, en de korte kilometers via de weg. We willen laten zien dat we voorop blijven lopen als het gaat om slimme en efficiënte logistiek. Die tweede Lean and Green Star hopen we dus ook op korte termijn te behalen.

Wat is uw boodschap aan bedrijven die nog geen Lean and Green Award hebben behaald?
Lean and Green is een essentieel onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Het is een simpele rekensom: als je je bedrijfsprocessen zuinig en efficiënt organiseert, verbruik je minder dan je concurrenten. Doe je niet mee, dan verlies je de concurrentieslag. Het is niet zo moeilijk als je denkt. Heel veel maatregelen liggen voor de hand, of doe je zelfs al. Bovendien werkt de bewustwording voor alle werknemers motiverend: het is leuk om je in te zetten voor een doel dat zowel het bedrijf als de maatschappij iets oplevert. Daarmee kunnen we gezamenlijk de bakens verzetten.