Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland mag zich sinds 4 september 2014 het eerste waterschap met een Lean and Green Personal Mobility Award noemen. Eric Kuindersma, projectleider Vervoersmobiliteit bij het waterschap, en sinds 20 november 2014 ook Lean and Green Ambassadeur, vertelt dat Lean and Green precies aansluit bij de duurzaamheidsdoelen waarvoor alle waterschappen zich de laatste jaren sterk maken.

Lean and Green: trots en impuls

Welke rol speelt jouw persoonlijke motivatie voor duurzaamheid binnen het Waterschap Rivierenland?
Let op: ik ben niet de enige met zo’n drive. Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Klimaatverandering heeft direct betrekking op ons werk. Hogere rivierstanden vragen immers om aanpassingen en nieuwe maatregelen. Zonder aandacht voor het klimaat is waterbeheer van morgen dweilen met de kraan open. Als je dan ook nog een persoonlijke bijdrage kunt leveren, is dat toch geweldig?

 Rivierenland is wel het eerste waterschap dat een Lean and Green Award in ontvangst neemt. Wat is jullie motivatie voor Lean and Green?
Wij zijn gefuseerd in de periode 2000-2005, van 8 waterschappen naar 1. Het nieuwe pand dat we niet lang daarna betrokken, is geheel duurzaam gebouwd. We zijn ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid voor het milieu, en we willen al onze medewerkers daarvan doordringen. Samen met de andere waterschappen ontplooien we ook andere duurzaamheidsinitiatieven. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe afvalwater kan worden gebruikt als een bron van duurzame energie en schaarse grondstoffen. De grondstoffen die uit afvalwater kunnen worden teruggewonnen, zoals fosfaat, kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor het produceren van bijvoorbeeld bioplastic, waterstof, ethanol en kunstmest. Onze motivatie is een gedeelde motivatie. Natuurlijk is het leuk dat Rivierenland als eerste de Lean and Green Award wint, maar hopelijk zijn we de eerste van een serie.

Wat is de CO2-doelstelling van Rivierenland?
In 2011 realiseerden we ons dat we als organisatie erg veel kilometers maken, en vroegen we ons af of dat wel nodig was. We stelden ons ten doel om eind 2015 15% minder kilometers te rijden, 15% minder CO2 uit te stoten, en 15% minder kosten te maken. Dat is haalbaar, dachten we. In het begin werd er vooral gekeken naar de financiën, maar we kwamen tot de conclusie dat dat geen duurzame benadering is. Want als je focust op alleen de besparingen, zonder iets te doen aan bewustwording en gedrag, dan gaat iedereen in het jaar 2016 weer over tot de orde van de dag. Dus hebben we onze focus veranderd. Niet meer het geld, maar de kilometers staan nu centraal. Daarop willen we blijvend besparen. Minder kilometers betekent automatisch minder CO2 uitstoot en minder kosten. We denken met 15% minder kilometers 20% CO2-reductie te bereiken.

Welke maatregelen treffen jullie om de CO2-doelstelling te behalen?
We hebben te maken met drie soorten vervoersstromen: de eigen auto en de dienstauto voor dienstreizen, en de leaseauto’s.. Een van onze maatregelen is de aanschaf van zuiniger wagens. Verder richten we ons vooral op bewustwording. Want aan het woon-werkverkeer kun je weinig veranderen. Je kunt mensen wel de gelegenheid geven om thuis te werken en gebruik te maken van videoconferencing, of motiveren om alternatieve vervoermiddelen te kiezen. We hebben aan alle medewerkers gevraagd: wat wordt jouw persoonlijke bijdrage aan deze duurzaamheidsmissie? Onze secretaris-directeur geeft het goede voorbeeld: hij fietst 1 keer per week van Drunen naar Tiel en terug, ruim anderhalf uur enkele reis. Ik denk dat je bij dit soort transities de directie heel hard nodig hebt. Als die niet wil, dan wordt het nooit wat.

Is jullie maatregelenpakket ook van toepassing op andere organisaties?
Jazeker. Sterker nog, wij zijn graag bereid om andere organisaties in het Lean and Green netwerk hierbij te helpen. Zo stellen wij niet de CO2 uitstoot centraal, maar de kilometers. We gebruiken daarbij de gegevens van de CO2 emissie voor leaseauto’s en maken gebruik van de CBS-gegevens. Ook hebben we een slag gemaakt in de inzet van zo zuinig mogelijke auto’s voor het werk dat gedaan moet worden.. Andere organisaties hoeven voor de wijze van aanpak niet meer het wiel uit te vinden.

Wat betekent het winnen van de Lean and Green Personal Mobility Award voor het Waterschap?
In de eerste plaats: trots. Lean and Green zien wij als een certificering. Het is toch nogal wat als een organisatie als TNO zegt: ‘U bent goed bezig.” Daarnaast is Lean and Green voor ons een impuls om op de ingeslagen weg door te gaan.

Hoe zie jij de innovatie- en/of samenwerkingskansen van het Lean and Green Personal Mobility netwerk?
Groot. We kunnen elkaar inspireren en verder helpen. Het winnen van een Lean and Green Award is niet vrijblijvend. Het is noodzakelijk om ervaringen te delen.

Wat wil jij de Lean and Green Personal Mobility Aspiranten meegeven?
Het gaat uiteindelijk om het resultaat van je inspanningen. Geloof dus in de kracht van jezelf. Want daar begint het: je moet het eerst willen. Vervolgens is Lean and Green een geweldige bevestiging, en een manier om samen met andere koplopers in duurzaamheid te komen tot nieuwe, gezamenlijke verbeteringen.