BNV Mobility

Lean & Green Personal Mobility Award behaald op: 26 maart 2015

 

Over BNV Mobility

Mobiliteit: dat is het specialisme van BNV Mobility. Door innovatieve diensten te ontwikkelen en mensen te belonen, stimuleren we gedragsveranderingen, zoals spitsmijden,  veilig rijden, thuiswerken en reizen met het openbaar vervoer. Zo leveren we een concrete bijdrage aan minder files en een toegankelijk Nederland. Bedrijven krijgen in toenemende mate met mobiliteitsvraagstukken te maken. Ook overheden worstelen met beprijsde infrastructuur of met de gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. BNV Mobility biedt oplossingen op maat en neemt u de zorg voor mobiliteit uit handen.Samen met het bedrijfsleven en overheden bepalen we de doelen (zoals kosten reductie, spitsmijden, verminderen CO2 footprint). Vervolgens nemen wij de uitvoering van het mobiliteitsbeleid over. Met gefundeerde kennis van zaken, ruime ervaring en een heldere visie zetten we vernieuwende ideeën om in concrete, innovatieve diensten. Ook de eventuele lancering van een project, de werving van deelnemers, fraudepreventie en evaluatie nemen we op ons. Zo lost u zonder omkijken uw mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek op.De eindgebruiker – consument staat bij alle onze diensten centraal; deze zullen de doelen moeten bereiken. Daarom richt onze dienstverlening zich vooral op concrete mobiliteitsvraag van de consument en koppelen we dit aan gedragsverandering. Klant zijn bij BNV moet vooral ook leuk zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.bnvmobility.com

Tags
BNV
BNV Mobility
Published on
14 november 2016