DPD Pakketservice

Lean & Green Logistics Award behaald op: 8 november 2012

‘’Met onze duurzaamheidsstrategie weten we economische kansen te creëren waardoor onze klanten meeprofiteren in plaats van meebetalen. Dat is best bijzonder – ook omdat wij als logistieke dienstverlener geen eigen voertuigen bezitten. Deze zijn eigendom van onze subcontractors. Toch hebben we de verantwoordelijkheid op ons genomen om alle partijen in de logistieke keten te laten samenwerken. Door een krachtige samenwerking in de keten ontstaat er een versnelling in duurzaam denken en doen door alle betrokken partijen.’’

Over DPD Pakketservice

DPD Pakketservice is één van de grootste logistieke dienstverleners in Europa. Wie elke dag 2,5 miljoen pakketten van A naar B vervoert stoot nu eenmaal CO2 uit. Van teveel CO2 wordt de wereld niet beter – het is de voornaamste oorzaak van de klimaatverandering. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Doordat we in Europa gebruik maken van ons wegennet voor de aflevering van pakketten, stoten we al significant minder CO2 uit in vergelijking met luchttransport. Desondanks erkennen we dat het reduceren van onze CO2-emissies een grote uitdaging is.

Deze uitdaging gaan wij niet uit de weg – sterker nog: DPD Pakketservice is de eerste in de sector die alle pakketten CO2-neutraal vervoert zonder dat dit extra kosten meebrengt voor klanten. Deze CO2-neutrale manier van werken kent een tweeledige benadering – eerst insetting vervolgens pas offsetting.

Insetting betekent het reduceren van de hoeveelheid CO2 die wij als organisatie uitstoten. Hiervoor starten wij – naast onze deelname aan het Lean and Green programma – diverse initiatieven die bijdragen aan een vermindering van onze CO2-uitstoot:

  • ISO 14001
  • Optimalisatie van het (internationale) netwerk en routes
  • Energie-efficiënte depots
  • Gedragsverandering bij medewerkers
  • Invoering van ‘het nieuwe rijden’
  • Samenwerking in de keten: duurzaam denken en doen door subcontractors

Uiteraard kunnen we nog niet alle CO2 reduceren. De resterende COwordt daarom gecompenseerd – dit heet offsetting. We doen dit door internationaal erkende CO2-reductieprojecten te financieren, o.a. het biogasinstallatieprogramma in Cambodja.

Het succes van de duurzaamheidstrategie van DPD komt voort uit de tweeledige benadering. Het compenseren van CO2 is namelijk geen doel – het is juist een pressiemiddel dat ervoor zorgt dat we jaarlijks meer CO2 zelf reduceren zodat de kosten voor het compenseren van COafnemen.   

Kijk voor meer informatie op www.dpd.com

Tags
logistiekdienstverlener
verlader
vervoerder
Published on
01 november 2016