dutch Group B.V.

Lean & Green Personal Mobility Award behaald op 30 november 2016

Over dutch

15 jaar geleden introduceerde dutch Resultancy, de ondernemende variant van consultancy waarbij we onszelf committeren aan het realiseren van het overeengekomen resultaat. Ongeacht op welk gebied en in welke context. We werken graag aan projecten die er echt toe doen. Onze rode draad is onze mentaliteit. De mentaliteit om dingen beter te maken. Dat noemen wij building better//.

Mobiliteit
Zakelijk reizen tegen lagere kosten, met meer medewerker-flexibiliteit door een aanbod van verschillende vervoersvormen en met een lagere CO2 footprint. Dat is het resultaat van ons eigen mobiliteitsbeleid, want verandering begint bij jezelf. Met onze kennis en tools bouwen wij ook bij andere organisaties aan betere mobiliteit, van strategie tot realisatie. Dat is wat wij noemen building better//connected mobility.

Building better// Customer Experience // Ventures // IT Allignment // Sustainable Companies // Smart Cities // Connected Mobility

Kijk voor meer informatie op www.dutch.com

Published on
25 januari 2017