Oosterhout Container Terminal B.V.

Lean & Green Logistics Award behaald op: 10 november 2011
Lean & Green Logistics Star behaald op: 16 mei 2013

“Oosterhout Container Terminal B.V. wil als bedrijf samen met de lokale partners en lokale overheid werken aan een betere leefomgeving in de regio waarbij de leefkwaliteit niet hoeft te leiden onder een groeiende bedrijvigheid.”

Over Oosterhout Container Terminal B.V.

Oosterhout Container Terminal B.V. is een multimodaal dienstverlener dat onderdeel uitmaakt van een groep logistieke bedrijven die de complete logistieke supply chain aanbiedt voor verladers in de directe regio. Een belangrijk deel van onze dienstverlening is het vervoer tussen de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en de regio West-Brabant voor diverse grote multinationals die in Oosterhout of in de omgeving van Oosterhout  zijn gevestigd. Oosterhout Container Terminal B.V. heeft sinds december 2009 een deelneming in Brabant Intermodal B.V. Deze dochterorganisatie is samen met vier andere terminals opgezet om samenwerking te bevorderen tussen inlandterminals onderling. Een tweede belangrijke doelstelling is om in de samenwerking de corridor tussen ketenpartners, zeehavens en het achterland te optimaliseren.

Kijk voor meer informatie op www.octerminal.nl

Tags
logistiekdienstverlener
Oosterhout
Oosterhout Container Terminal
Terminal
vervoerder
Published on
08 november 2016