STC Nestra

Lean & Green Personal Mobility Award behaald op: 26 maart 2015

Over STC-Nestra

NESTRA staat voor “Netherlands Expert Group for Sustainable TRAnsport and Logistics” en maakt onderdeel uit van de STC-Group. NESTRA richt zich op hoogwaardig advies en toegepast onderzoek op het gebied van duurzaam transport en logistiek in opdracht van publieke en private instellingen in binnen- en buitenland zoals Ministeries I&M en EZ, Europese Commissie, Asian Development Bank, Wereldbank, brancheorganisaties en ondernemingen.STC-NESTRA ontwikkelt synergie en maakt daarbij actief gebruik van de expertise, capaciteit en het netwerk dat beschikbaar is binnen de STC-Group organisatie.

NESTRA heeft daarbuiten een aantal strategische samenwerkingsverbanden met bureaus, instanties en kennisinstellingen in binnen- en buitenland.De activiteiten van STC-NESTRA richten zich onder meer op:

  • Ontwikkeling en evaluatie van beleid en regelgeving (bijvoorbeeld effectbeoordelingen) voor de transport- en logistieke sector. Binnen dit vakgebied zijn activiteiten met name gericht op het vervoer over de binnenwateren, multimodaal vervoer en trade and transport facilitation.
  • Capacity building, training en technical assistance bij de versterking en professionalisering van transport en logistiek binnen en buitenland Europa, in landen als landen als India, China, Turkije, Brazilië, Indonesië, Colombia, Centraal-Azië en Afrika.
  • Project management en de coördinatie van internationale consortia in consultancy, onderzoek en ontwikkeling, opleidingen en matchmaking projecten.

Kijk voor meer informatie op www.nestra.net

Tags
Nestra
STC
STC-Nestra
Published on
15 november 2016