Stichting Energy Valley

Lean & Green Award behaald op 1 december 2015

Over Stichting Energy Valley

Met Energy Valley zetten markt, kennis en overheid zich samen in om werk te maken van schone en innovatieve energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord.

Sinds 2003 hebben partijen met stichting Energy Valley hun krachten gebundeld om bedrijvigheid, banen en kennis op het gebied van energie in de noordelijke regio uit te bouwen. De stichting fungeert hierbij als clusterorganisatie om partijen te verbinden, kennis te delen, projecten te versnellen en investeringen in nieuwe energie uit te lokken.

Stichting Energy Valley stimuleert energieprojecten om nieuwe kennis en bedrijvigheid in de praktijk te brengen. Hierbij wordt niet zelf geïnvesteerd, maar is een team aan vakspecialisten beschikbaar om initiatiefnemers te helpen bij:

  • Visievorming & Conceptontwikkeling
  • Coalitievorming & Partnersearch
  • Strategisch & Beleidsmatig advies
  • Technisch & Financieel advies
  • Belangenbehartiging & Promotie

Kijk voor meer informatie op www.energyvalley.nl

Published on
31 maart 2017