Vlakglas Recycling Nederland

Lean & Green Personal Mobility Award behaald op: 20 oktober 2015

CO2-doelstelling

De CO2-doelstelling van Vlakglas Recycling Nederland is een reductie van 26% per FTE in 2017 ten opzichte van 2012.

Maatregelen

De maatregelen die Vlakglas Recycling Nederland neemt om haar doelstelling te bereiken, liggen op het vlak van:

  • Het sturen op duurzaam rijgedrag
  • Het verschonen van de leasewagens

Over Vlakglas Recycling Nederland

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw duizenden tonnen aan vlakglasafval. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland zet zich in voor het structureel en systematisch inzamelen en recyclen van dit vlakglasafval. De overheid toont hierin haar betrokkenheid door haar toestemming voor het mogen heffen van verwijderingsbijdrage op isolatieglas.

Vlakglas Recycling Nederland coördineert het systeem van landelijk inzamelen en recyclen van vlakglasafval. De Stichting begeleidt en instrueert deelnemende bedrijven en uitvoeringsorganisaties. Ze coördineert de heffing van de verwijderingsbijdrage op isolerend dubbelglas en is hét informatiepunt voor geïnteresseerden. Daarnaast verzorgt de Stichting voorlichting en promotie, en investeert ze in onderzoek en ontwikkeling van een zo efficiënt mogelijke logistiek en hergebruik van glas.

Vlakglas is een verzamelnaam voor verschillende glassoorten zoals isolatieglas, spiegels, veiligheidsglas, blank glas en interieurbeglazing. Het inzamelsysteem is bedoeld voor iedereen die met vlakglasafval te maken heeft: schilders, glaszetters, slopers, aannemers, glashandelaren, producenten, particulieren, etc.

De vlakglasinzameling gebeurt op verschillende manieren:

  • (Kosteloos) storten van kleine hoeveelheden vlakglas bij één van de VRN-inzamelpunten
  • Grotere hoeveelheden vlakglasafval storten bij één van de VRN op- en overslagstations (handelingstarief)
  • Een container huren voor eigen gebruik
  • Het tijdelijk plaatsen van container(s) bij renovatie- of sloopprojecten
Published on
10 april 2017