Vlakglas Recycling Nederland

Lees hier het interview met Cor Wittekoek van Vlakglas Recycling

Lean & Green Award behaald op: 10 november 2011

Lean & Green Star behaald op: 12 november 2013

Lean & Green 2e Star behaald op: 18 mei 2017

 “Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op zorgvuldig omgaan met het milieu. Maar ook op zorg voor continuïteit en groei van het bedrijf (winst, investeren), zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers, zorg voor de omgeving en de medemens (voorkomen kinderarbeid in 3e wereldlanden en tegelijk lokale economie stimuleren).”

Personal Mobility CO2-doelstelling
Vlakglas Recycling Nederland heeft als doel om in 2017 minimaal 26% CO2-reductie te bereiken ten opzichte van 2012. De CO2-emissie wordtuitgedrukt in kg CO2 per FTE.

Personal Mobility Maatregelen 
De maatregelen die Vlakglas Recycling Nederland neemt om deze doelstelling te bereiken, zijn:

  •  Het sturen op duurzaam rijgedrag
  •  Het verschonen van de leasewagens 

Logistics CO2-doelstelling 
De CO2-doelstelling van de stichting VlakglasRecyclingNederland is om in 2013 een besparing van 25% op de CO2-uitstoot te realiseren.

Logistics Maatregelen

  • De inzet van schepen ter vervanging van wegtransport
  • De inzet van LZV en kippertransport ter vervanging van combi en enkel transport
  • Het werken met vaste routes voor de kooiaaptrailers

Over Vlakglas Recycling Nederland
Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw duizenden tonnen aan vlakglasafval. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland zet zich in voor het structureel en systematisch inzamelen en recyclen van dit vlakglasafval. De overheid toont hierin haar betrokkenheid door haar toestemming voor het mogen heffen van verwijderingsbijdrage op isolatieglas.

Vlakglas Recycling Nederland coördineert het systeem van landelijk inzamelen en recyclen van vlakglasafval. De Stichting begeleidt en instrueert deelnemende bedrijven en uitvoeringsorganisaties. Ze coördineert de heffing van de verwijderingsbijdrage op isolerend dubbelglas en is hét informatiepunt voor geïnteresseerden. Daarnaast verzorgt de Stichting voorlichting en promotie, en investeert ze in onderzoek en ontwikkeling van een zo efficiënt mogelijke logistiek en hergebruik van glas.

Vlakglas is een verzamelnaam voor verschillende glassoorten zoals isolatieglas, spiegels, veiligheidsglas, blank glas en interieurbeglazing. Het inzamelsysteem is bedoeld voor iedereen die met vlakglasafval te maken heeft: schilders, glaszetters, slopers, aannemers, glashandelaren, producenten, particulieren, etc.

De vlakglasinzameling gebeurt op verschillende manieren:

  • (Kosteloos) storten van kleine hoeveelheden vlakglas bij één van de VRN-inzamelpunten
  • Grotere hoeveelheden vlakglasafval storten bij één van de VRN op- en overslagstations (handelingstarief)
  • Een container huren voor eigen gebruik
  • Het tijdelijk plaatsen van container(s) bij renovatie- of sloopprojecten

Kijk voor meer informatie op www.vlakglasrecycling.nl

 

Tags
30037
logistiekdienstverlener
vervoerder
Vlakglas
Vlakglas Recycling
Vlakglas Recycling Nederland
Published on
09 november 2016