Lean & Green Logistics

Lean & Green Logistics is een stimuleringsprogramma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Met Lean & Green Logistics laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn. Want duurzaamheid leidt niet alleen tot winst voor het milieu, maar ook voor de economie. De uiteindelijke doelstelling van Lean & Green is zero-emissie, gesymboliseerd door de 5e Lean & Green Star. Samen met het netwerk van ruim 500 koplopers wordt de route hiernaartoe uitgewerkt. Lean & Green Logistics kent momenteel vier niveaus:

Awards en Stars

1. Lean & Green Award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% binnen een periode van maximaal vijf jaar.

2. Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties die de ambitie uit het Plan van Aanpak bewezen hebben gerealiseerd.

3. Lean & Green 2e Star wordt toegekend aan organisaties voor het realiseren van nieuwe duurzaamheidsambitie(s).

4. Lean & Green 3e Star  wordt toegekend aan organisaties voor het behalen van een persoonlijke reductietarget op basis van eigen data (Lean & Green Analytics, datakwaliteit ‘zilver’)

Sinds de start van het programma in 2008 is Lean & Green uitgegroeid tot een netwerk van ruim 500 Lean & Green Award-,  Star- en 2e Star Winners in 9 landen in Europa. Al deze koplopers in duurzame mobiliteit zijn op verschillende manieren actief binnen Lean & Green.

More information
Jeroen Meijer
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65