3e Lean & Green Star

De 3e Star van Lean & Green is de beloning voor het behalen van uw persoonlijke reductietarget op basis van uw eigen data. Reduceren van inefficiëntie in de keten is een noodzakelijke stap op weg naar zero emissie.

Voorwaarden voor deelname aan de 3e Star:
1. De scope wordt van 50% naar 75% verruimd. Minimaal uw eigen DC en uitgaand transport.
2. Deelname aan de data-analysetool ‘Lean & Green Analytics’. De datakwaliteit moet ‘zilver’ zijn (brandstof, elektriciteit en gas in jaargetallen).
3. Vanuit deelname data-analysetool ontvangt u uw eigen persoonlijke CO₂-reductietarget.

Aan de slag met het plan van aanpak om de Lean & Green 3e Star te behalen:

1) Kwantitatieve reductietarget:
• Ieder bedrijf krijgt een persoonlijke reductiedoelstelling die voortkomt uit de data- analyse tool.
Bijvoorbeeld: als de gemiddelde uitstoot 11,0 kilo CO₂ per ton is, dan is de target 10,1 kilo CO₂ per ton = 8,18% CO₂-reductie.
• Deze target moet worden bereikt in een periode van 3 jaar.
Beschrijf hierbij:
• Wat gaat u doen om deze target te behalen?
• Hoe gaat u dit realiseren?

2) Kwalitatieve target:
Om de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2050 te halen, moet de logistiek in Nederland een productiviteitsverbetering realiseren van een factor 6 ten opzichte van 1990. Voor de 3e Lean & Green Star kiezen bedrijven minimaal 2 ‘Factor 6 onderwerpen’ en beantwoorden in hun plan van aanpak de volgende vragen:
1. Wat doet de organisatie met deze onderwerpen?
2. Hoe voert de organisatie maatregelen rond deze onderwerpen uit?
3. Wat gaat de organisatie de komende 3 jaar doen?

Factor 6 onderwerpen:
1. Hoeveelheid: Het leveren van de juiste hoeveelheid is van invloed op de CO₂-uitstoot.
2. Lengte supply chain: korte supply chain zorgt voor minder CO₂-uitstoot.
3. Dichtheid product en verpakking: is het product geschikt voor transport en efficiënt verpakt?
4. Logistieke efficiency (incl. infrastructuur): draagt de locatie van logistieke hubs bij aan de logistieke efficiency? Kan ik meer efficiëntie halen uit mijn afspraken met stakeholders, locatie, modal-shift en infrastructuur?
5. Energetisch rendement voertuig-bestuurder: Aerodynamica verbeteren en training en monitoring van de bestuurder.
6. Brandstof: Waterstof, elektrisch, CNG, LNG, euro 7?

More information
Jeroen Meijer
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65