Ambassadeurs zetten zich in voor de verspreiding van het Lean & Green gedachtegoed en de groei van het Lean & Green netwerk. Connekt introduceerde de titel om meer aandacht te vestigen op de urgentie van en de kansen voor een duurzaam logistieke sector. De ambassadeurs treden sinds hun aanstelling regelmatig op als spreker en inspirator op symposia en beurzen. Ook spannen zij zich in voor de adoptie van Lean & Green in het buitenland.

 

De ambassadeurs van Lean & Green: