De 21ste Klimaattop (COP21) eind 2015 in Parijs was een keerpunt in de aanpak van de CO₂-reductie. De afspraken die daar door 195 landen zijn bekrachtigd, stellen Nederland voor een geweldige logistieke uitdaging.

In 2050 moet Nederland de emissie van broeikasgassen in transport en mobiliteit met 60% ten opzichte van 1990 hebben verlaagd. Sinds 1990 is onze economie gegroeid, waardoor de vraag naar transport is gegroeid. Dat betekent: meer logistieke bewegingen en dus meer CO₂-emissie. Naar verwachting blijft de vraag naar transport verder toenemen. De uitdaging wordt daarmee groter, maar structurele aanpak van CO2 uitstoot is, ook in transport en mobiliteit niet meer uit te stellen. Hoe doe je dat: 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder uitstoot, vrij vertaald: een factor 6 productiviteitsverbetering?

Met Lean & Green pakken bedrijven de factor 6 uitdaging aan. Naast de verbetering van techniek en brandstoffen zijn er meer mogelijkheden om de CO2 productiviteit te verbeteren, zoals bundelen, afstanden en verpakkingen. Ladingen bundelen doen we al, maar dat kan dankzij meer samenwerking, inzicht in data en datadelen nog veel effectiever. Dat versterkt je concurrentiepositie. In zeer competitieve sectoren zoals de luchtvaartindustrie is ketensamenwerking zelfs de enige concurrentievorm geworden.

Elk marktsegment kent een andere dynamiek, dus ook andere oplossingen voor het realiseren van Factor 6. We benadrukken de urgentie en geven praktische handvatten, waarmee bedrijven nu al kunnen beginnen. We bewaken de concurrentiepositie en discussiëren met publieke en private partijen over haalbare maatregelen en de gewenste combinatie van beïnvloedingsfactoren per segment.

Een goede logistiek is bepalend voor tijdigheid en leverbetrouwbaarheid – en daarmee voor je marktpositie. Samen kunnen we meer invloed uitoefenen en meer realiseren. Deel jouw kennis en kunde, doe mee en ga voor Factor 6 met > 500 Lean & Green koplopers en de Topsector Logistiek bij Connekt.