Lean & Green Personal Mobility

Lean & Green Personal Mobility stimuleert en faciliteert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door het nemen van efficiënte maatregelen op het gebied van de mobiliteit van hun werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden. Deze maatregelen leiden tot een kleinere mobiliteitsvoetafdruk, een besparing in de (brandstof)kosten en een efficiëntere tijdsbesteding voor uw werknemers. Lean & Green Personal Mobility faciliteert uw organisatie door het organiseren van bijeenkomsten met de community om kennis en ervaring uit te wisselen.

Lean & Green Personal Mobility kent momenteel drie verschillende niveaus:

Awards en Stars

  1. Lean & Green Award
    De Lean & Green award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% in een periode van maximaal vijf jaar.
  1. Lean & Green Star
    De Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties die de reductiedoelstellingen bewezen hebben gerealiseerd.

 

Hoe word ik Lean & Green?

Bedrijven die willen deelnemen aan Lean & Green dienen een aantal stappen te zetten voordat ze deelnemer zijn. Deze stappen zijn: Aanmelden, opstellen Plan van Aanpak en toetsing.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan Lean & Green Personal Mobility? Neemt u dan contact op met Alex Matatula, Head of Community van Lean & Green.

 

Intake

Om u aan te melden voor Lean & Green Personal Mobility dient u als organisatie het intakeformulier in te vullen en op te sturen. Na goedkeuring door Connekt en ondertekening van uw Lean & Green lidmaatschapsovereenkomst kunt u aan de slag met het Plan van Aanpak om de Award te behalen. Neemt u contact op met Alex Matatula, Head of Community van Lean & Green, voor meer informatie.

Kosten Award en Star

Deelnemers betalen de jaarlijkse bijdrage vanaf het jaar dat de Lean & Green Personal Mobility Award is ontvangen tot en met jaar waarin de Lean & Green Personal Mobility Star wordt behaald. De jaarlijkse bijdrage om deel te nemen aan het programma is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte:

  1. Organisaties kleiner dan 50 FTE : € 600,- per jaar
  2. Organisaties tussen 50-250 FTE : € 1.200,- per jaar
  3. Organisaties vanaf 251 FTE : € 1.800,- per jaar

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Om de omvang van uw organisatie aan te tonen, dient u een uittreksel van de KVK bij het intakeformulier mee te sturen. Naast de jaarlijkse bijdrage kent het programma toetsingskosten. Deze worden op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht na het toetsen van het Plan van Aanpak door een onafhankelijke partij. Wanneer een organisatie de Lean & Green Star in ontvangst heeft mogen nemen, komt de jaarlijkse bijdrage te vervallen.

Leden van Connekt kunnen worden vrijgesteld voor bijdrage voor Lean & Green. Zie hiervoor het onderstaande overzicht.

Connekt Membership    Keuze Toelichting
Regular Members 1 onderdeel Logistiek of Personal Mobility of max. 2 Tools
Premium Members 2 onderdelen    Logistiek en/of Personal Mobility en/of max. 5 Tools
Strategic Partners 3 onderdelen Logistiek en Personal Mobility en max. 5 Tools

 

More information
Alex Matatula
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65