Lean & Green Personal Mobility

Lean & Green Personal Mobility stimuleert en faciliteert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door het nemen van efficiënte maatregelen op het gebied van de mobiliteit van hun werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden. Deze maatregelen leiden tot een kleinere mobiliteitsvoetafdruk, een besparing in de (brandstof)kosten en een efficiëntere tijdsbesteding voor uw werknemers. Lean & Green Personal Mobility faciliteert uw organisatie door het organiseren van bijeenkomsten met de community om kennis en ervaring uit te wisselen.

Lean & Green Personal Mobility kent momenteel drie verschillende niveaus:

Awards en Stars

  1. Lean & Green Award
    De Lean & Green award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% in een periode van maximaal vijf jaar.
  1. Lean & Green Star
    De Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties die de reductiedoelstellingen bewezen hebben gerealiseerd.
More information
Jeroen Meijer
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65