GoodFuels

Renewable diesel is een hoogwaardige, duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van plantaardige oliën of afvalstromen. Doordat het een zogenaamde “drop-in” brandstof is, kan het zonder aanpassingen aan motoren direct gebruikt worden om tot 85% CO2 reductie te realiseren. Doordat het tevens een erg schone brandstof is, zijn er ook positieve effecten voor de lokale luchtkwaliteit. Enkele kenmerken van onze duurzame diesel zijn:

 • reduceert de CO2-footprint met 85% (Well-To-Wheel)
 • reduceert lokale emissies (fijnstof -33%)
 • verbrandt efficiënter dan conventionele diesel (40% hoger octaangehalte)
 • bevordert de circulaire economie dmv het gebruik van afvalstromen als grondstof
 • is direct inzetbaar in alle bestaande dieselmotoren (zonder aanpassingen)
 • kan tot 100% bijgemengd worden met reguliere diesel (drop-in)
 • is een erg schone brandstof, die daardoor erg geschikt is voor hoogwaardige motoren

Toepasbaarheid

Renewable diesel is toepasbaar in elke dieselmotor, maar specifiek interessant voor:

 • zwaar wegtransport
 • busvervoer
 • zware machines (bijv heimachines, hijskranen, etc)
 • NSA / aggregaten (bijv ivm evenementen)
 • spoorvoertuigen
 • binnenvaart

Milieu-aspecten

Renewable diesel kent de volgende milieu-impact:

 • CO2: – 85%
 • SOX: – 100%
 • NOx: – 9%
 • CO: – 24%

Hiermee bevordert renewable diesel dus niet enkel de luchtkwaliteit in de directe omgeving (zoals GTL), maar reduceert het daarnaast ook de CO2 uitstoot over de gehele keten (van grondstof tot de pomp). Daarnaast bevordert deze brandstof de circulaire economie, door het gebruiken van enkel afvalstoffen die niet beter gebruikt kunnen worden in andere industrieën. Met een blend van slechts 30% renewable diesel kunnen Lean and Green Award Winners ruimschoots hun Lean and Green doelstelling van 20% bereiken, en zich daarmee ook onderscheiden op de CO2-prestatieladder.

GoodFuels
GoodFuels levert en promoot duurzame biobrandstoffen. Wij zijn actief in het zware wegtransport, spoorvervoer, zeevaart en zware industriële machines. Onze brandstoffen zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen zonder aanpassingen aan motoren (drop-in), veelal ontwikkeld uit reststromen en bieden CO2-reductie tot 85% (well-to-wheel). GoodFuels is onderdeel van de GoodNRG groep.

Meer informatie
Jeroen van Heiningen, Director  GoodFuels Road & Rail Part of the GoodNRG Group
a:  Emmalaan 21, 1075 AT Amsterdam, The Netherlands e:  jeroen@goodfuels.com m: +31 6 20 42 57 54

Published on
24 december 2016