PitPoint Clean Fuels

Schone brandstoffen van PitPoint. Milieubewust. Kostenbewust.
We willen blijven rijden én we willen een schonere lucht. Zijn beide wensen te verenigen? Jawel! Door innovatie. Door het produceren en beschikbaar maken van brandstoffen die nauwelijks of geen uitstoot geven van fijnstof, NOx en CO2 – in tegenstelling tot  benzine en vooral diesel. Daarom investeert PitPoint in de productie van Groengas, openen we steeds weer nieuwe tankpunten voor Groengas/CNG, LNG en zijn de eerste waterstoftankstations een feit. Daarnaast bouwt en exploiteert PitPoint ook elektrische oplaadpunten. Want al deze clean fuels dragen zo direct bij aan een betere luchtkwaliteit en dus aan onze gezondheid.

CNG en Groengas – voordelig en schoon rijden 
CNG staat voor Compressed Natural Gas. Ofwel: aardgas onder druk. Het is de goedkoopste én schoonste fossiele brandstof die op dit moment verkrijgbaar is. De volgende stap in vergroening is Groengas, dat is de duurzame, biologische opvolger van aardgas (CNG) waarmee u nagenoeg CO2-neutraal rijdt. Groengas wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Wanneer u overstapt of al rijdt op CNG, kunt u zonder voertuigaanpassingen ook rijden op Groengas.

LNG – de schoonste brandstof voor vrachtvervoer 
LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ofwel voor vloeibaar aardgas. Het verschil met CNG is dat de energiedichtheid van LNG hoger is dan die van CNG waardoor er ongeveer 3,5 keer verder gereden kan worden met een vergelijkbare tankinhoud. Dit maakt LNG zeer geschikt voor gebruik bij zwaar transport als vrachtauto’s en grote schepen. Binnen de transportsector is LNG de schoonste brandstof die er op dit moment is.

Waterstof – nu kinderschoenen, straks zevenmijlslaarzen 
Rijden op waterstof staat nu nog in de kinderschoenen. Toch investeert PitPoint nu al in waterstoftankstations. Omdat we ervan overtuigd zijn, dat waterstof een wezenlijk onderdeel is van een toekomstig portfolio van duurzame brandstoffen. Niet alleen is waterstof vrijwel onuitputtelijk, maar bij het gebruik komen geen schadelijke stoffen vrij.

Elektriciteit – maar dan wel duurzaam 
Elektrisch vervoer wordt al op vrij grote schaal toegepast voor stadsdistributie en personenvervoer. Ook particulieren en leaserijders zijn al overtuigd. PitPoint ziet bovendien de waardevolle toepassing van elektrisch vervoer om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarbij hoort een laadinfrastructuur waar duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden ‘getankt’.

PitPoint PRO 
PitPoint PRO zorgt voor het complete projectmanagement: van het ontwerp, de bouw tot en met het onderhoud van de verschillende tankstations voor Groengas (CNG), LNG, Waterstof en Elektriciteit. Vanuit onze centrale controlekamer monitoren we de tankstations het hele jaar door, 24 uur per dag om snel in te kunnen grijpen bij eventuele storingen en vragen van klanten.

PitPoint maakt schone brandstoffen beschikbaar en betaalbaar 
T 030-410 08 00 • info@pitpoint.nl • pitpoint.nl

Klik hier voor meer informatie over de Lean & Green Tools van PitPoint.

Published on
24 december 2016