XBEE Enzyme Fuel Technology

XBEE® Enzyme Fuel Technology is de meest geavanceerde enzymtechnologie voor toepassing in fossiele brandstoffen en biobrandstoffen. De XBEE® enzymtechnologie wordt onder andere toegepast in de brandstoffen van ChangeXL® en Gulf Diesel Green.

De XBEE®  enzymtechnologie bevat een uiterst geavanceerd mengsel van natuurlijke biokatalysatoren. Door deze krachtige enzymtechnologie kent XBEE® een zeer breed werkingsspectrum.

De XBEE® enzymen zorgen voor een optimalisatie van brandstoffen door deze moleculair te veranderen (biokatalyse). De XBEE® enzymtechnologie optimaliseert niet alleen alle fossiele brandstoffen (van benzine en diesel tot zware stookolie) maar ook biobrandstoffen.

De XBEE® enzymtechnologie zorgt voor een opmerkelijke verbetering van de brandstofkwaliteit en optimaliseert het verbrandingsproces in motoren. Dit proces resulteert in een significante afname van het brandstofverbruik (4 tot 11%) en de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen (CO2 – uitstoot 4 tot 11%) en roet (tot wel 40%).

De XBEE® enzymtechnologie reinigt het gehele brandstofsysteem van de (opslag)tank tot de motor, breekt in de brandstof aanwezig water af en voorkomt bacterieproblemen veroorzaakt door micro-organismen in brandstoffen.

Brandstoffen die zijn geoptimaliseerd door XBEE®  zijn uiterst stabiel en kennen daardoor een zeer lange houdbaarheid (jaren).

De XBEE® enzymtechnologie voldoet volledig aan internationale brandstofspecificaties (EN590, EN228, Jet-A1, etc.) en is gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik in alle verbrandingsmotoren. De XBEE® enzymtechnologie wordt erkend door motorfabrikanten en door diverse constructeurs zelfs aanbevolen.

Alle voordelen van de XBEE® enzymtechnologie:

  • Reduceert het brandstofverbruik
  • Reduceert de uitstoot van schadelijke gassen en roet
  • Verhoogt het cetaangetal van dieselolie
  • Reinigt tanks, brandstofsystemen en motoren
  • Reduceert onderhoudskosten
  • Breekt water af in brandstoffen
  • Breekt biotoevoegingen in dieselolie gedeeltelijk af
  • Helpt problemen door ethanol in benzine voorkomen
  • Voorkomt bacterieproblemen door de eliminatie van micro-organismen
  • Conditioneert brandstoffen voor langdurige opslag

Meer informatie:

www.xbeebenelux.nl

www.changexl.com

www.gulf.nl

Published on
19 april 2018