Zicht op CO2

Hoe kunt ú als bedrijf rekening houden met de emissies van uw logistieke proces?

Duurzaamheid, klimaatverandering, het verminderen van CO₂-uitstoot: veelgehoorde termen in dit ‘groene’ tijdperk. Overheden en bedrijven stellen ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van schadelijke stoffen en zelfs op Europees niveau gelden strikte eisen.

De methodes en data om de uitstoot te berekenen en te monitoren, verschillen echter van elkaar. Dit maakt onderling vergelijk van data en rapportages lastig of zelfs onmogelijk. Er is daarom behoefte aan standaardisering van berekeningsmethodes. Om tegemoet te komen aan deze behoefte, heeft het Connektprogramma Duurzame Logistiek de ‘Handreiking emissieberekening logistieke activiteiten’ ontwikkeld. Zie www.emissieberekenen.nl.

Het doel van de handreiking is tweeledig:

• het bieden van een praktisch hulpmiddel, waarmee bedrijven hun besluitvorming kunnen ondersteunen met een juiste berekening van relevante emissies
• het ontwikkelen van een uniforme, breed gedragen methode om emissies te berekenen

De handreiking is overigens geen standaard. Wel is zij openbaar toegankelijk en transparant van opzet. Bovendien is de structuur ervan in lijn met het internationale Greenhouse Gas Protocol en sluit zij aan op Europese initiatieven van overheid en bedrijfsleven. Samen met de informatie over emissies die de handreiking biedt, wil zij een aanzet zijn tot een gemeenschappelijke aanpak van emissieberekening in Nederland.

Emissieberekening is een veld dat nog volop in ontwikkeling is. De huidige handreiking zal daarom, indien nodig, een periodieke update krijgen.

Klik hier voor een complete beschrijving en handleiding voor deze tool.

Published on
25 december 2016