Lean & Green Logistics

Lean & Green Logistics is een CO2-reductieprogramma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Met Lean & Green Logistics laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn. Want duurzaamheid leidt niet alleen tot winst voor het milieu, maar ook voor de economie. Binnen het programma werken we met concrete reductiedoelstellingen. De uiteindelijke doelstelling van Lean & Green is zero emissie, gesymboliseerd door de 5e Lean & Green Star. Samen met het netwerk van ruim 500 koplopers wordt de route hiernaartoe uitgewerkt.

Award en Stars

1. De Lean & Green Award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% binnen een periode van maximaal vijf jaar.

2. De Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties die binnen een maximale periode van vijf jaar een minimale CO2-reductie van 20% hebben gerealiseerd.

3. De 2e Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties voor het realiseren van nieuwe duurzaamheidsambitie(s): een minimale CO2-reductie van 10% binnen drie jaar.

4. De 3e Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties voor het realiseren van nog eens minimaal 5% CO2-reductie binnen twee jaar.

Sinds de start van het programma in 2008 is Lean & Green uitgegroeid tot een netwerk van ruim 500 Lean & Green Award-,  Star- , 2e en 3e Star Winnaars in 9 landen in Europa. Al deze koplopers in duurzame mobiliteit zijn op verschillende manieren actief op de weg naar zero emissie.

More information
Alex Matatula
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65