ABN-AMRO

Lysbeth van Silfhout, projectleider Mobiliteitsmix bij ABN-AMRO

“Duurzame mobiliteit moet, en wel nu”  

Op 30 november was ABN-AMRO niet alleen gastheer van een Lean & Green netwerkevent tijdens de beurs Transport & Logistics in Rotterdam, maar ook trotse winnaar van de Lean & Green Award. Connekt sprak met initiatiefnemer Lysbeth van Silfhout, Projectleider Mobiliteitsmix van ABN-AMRO.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor jou en ABN-AMRO?
Mijn persoonlijke motivatie voor duurzaamheid komt voort uit een simpel besef. Obama verwoordt dat mooi: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van de opwarming van de aarde ervaart, en we zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.” Daarom probeer ik er persoonlijk zoveel mogelijk aan te doen. Als bank is ABN-AMRO al een aantal  jaar bezig met duurzame mobiliteit. Als grote organisatie en als bank kunnen we veel doen.

Wat is je ideaalbeeld?
Geen CO2-uitstoot meer. Dat is niet alleen een ideaal, maar een reële doelstelling die ook andere organisaties kunnen adopteren.

Hoe gaat ABN-AMRO dat realiseren?
De Lean & Green Star is de eerste stap. We gaan daarvoor niet alleen de energie-uitstoot van onze gebouwen, maar ook het gebruik van de auto aanpakken. 75% van onze CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door reizen, onder meer door de leaseauto. We hebben  een groot wagenpark met ruim 2000 auto’s.  Via een ‘APK’ traject motiveren we hen om minder te gaan rijden. De A staat voor reductie van autokilometers en voor de reductie van CO2 uitstoot per auto. De P staat voor Parkeren: we reduceren het aantal parkeerplaatsen en introduceren P&R zodat medewerkers  met de trein kunnen reizen. Tenslotte staat de K voor het stimuleren en sturen van keuzemogelijkheden: P&R, leaserijden of een OV-kaart en een (elektrische) fiets.

Hoe zijn de reacties?
Wisselend. Vooral waar het de leaseauto betreft. Een auto heeft toch een emotionele waarde. Sommigen vinden dat we iets afpakken, en zijn daar natuurlijk niet blij mee. Anderen zien de voordelen en de noodzaak van het nieuwe reizen en werken.

Wat betekent Lean & Green voor ABN-AMRO?
Binnen het netwerk van Lean & Green kun je veel van elkaar leren, en  samen optrekken bijvoorbeeld richting de overheid. Denk aan de Belastingdienst. Nu geldt er helaas een bijtelling – of zelfs kilometerregistratie – als we elektrische fietsen zouden aanbieden in de leaseregeling.

Daarnaast is duurzaamheid niet iets waar alle medewerkers dagelijks mee bezig zijn. Daarom moet je duurzaamheid leuk maken. Hoe kun je het stimuleren zonder teveel te eisen? Ik geloof in ritten delen, elektrisch rijden en elektrisch fietsen. Lean & Green kan zo’n pilot initiëren, Lean & Green Winners kunnen de krachten bundelen om zoiets van de grond te krijgen.

Wat is je boodschap aan bedrijven die nog niet Lean & Green zijn?
Je moet er even doorheen, maar het is zeker de moeite waard. Doen dus!