Siemens

Edwin van Dusseldorp, Finance Project Manager bij Siemens en verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid van Siemens:

“Er kan nog heel veel, en we kunnen nog heel veel leren van elkaar”

Wat is je persoonlijke motivatie voor duurzaamheid?
Persoonlijk had ik nog niet heel veel  met duurzaamheid, totdat ik met dit project aan de slag ging. Dan pas ervaar je de impact van je eigen handelen op het milieu en wat je eraan kunt doen. Want vernieuwingen gaan razendsnel en ze bieden geweldig veel mogelijkheden. Dus moet je gewoon beginnen.

Wat betekent duurzaamheid voor Siemens?
Siemens wil een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. We zijn een leidende speler op de wereldmarkt voor duurzame technologie. Als je veel duurzame producten maakt, dan moet je ook zelf iets doen, vond onze bestuursvoorzitter, Ab van der Touw in 2014. Het uitgangspunt van zijn initiatief was: CO2-reductie tegen gelijkblijvende kosten. Dat was de aanleiding voor de Lean & Green Award, die we in 2014 wonnen. De eerste volgende stap is de Lean & Green Star. In 2030 willen we als Siemens AG volledig CO2-neutraal zijn.

Wat doet Siemens om dat ideaal te bereiken?
We maken onze medewerkers ervan bewust dat alle beetjes helpen; gezamenlijk zorgen we voor impact. Natuurlijk nemen we ook CO2-maatregelen die de medewerkers in mindere mate raken, zoals de verduurzaming van onze gebouwen. Maar we werken vooral aan bewustwording, want verandering van mobiliteitsbeleid vraagt begrip van de medewerkers, en het is nog best een uitdaging om dat te realiseren. Met Syndesmo en Lean & Green hebben we doelstellingen geformuleerd zoals: minder privégebruik van auto’s, een bonus-malusregeling, een toewijzingsbeleid (recht op een lease-auto vanaf 12.000km per jaar), een harde norm van 120g/km voor lease auto’s, beperken van vliegreizen en het stimuleren van de fiets.

Wat betekent het winnen van de Lean & Green Award voor Siemens?
Intern hebben Syndesmo en Lean & Green geholpen om nieuwe stappen te zetten. De Lean & Green Award staat ook voor erkenning, dat we op de goede weg zijn. En het stimuleert ons om out-of-the-box te denken. We kunnen nu refereren aan andere bedrijven in het netwerk die ook dergelijke maatregelen treffen. Dat maakt het gemakkelijker om collega’s te overtuigen en af te stappen van bestaande denkpatronen.

Wat verwacht je van Connekt/Lean & Green?
We voelen ons een pionier en willen graag weten hoe anderen het doen. Daarom is het fijn als Lean & Green vaker bijeenkomsten coördineert waar we ervaringen kunnen uitwisselen. Investeer een middag in zo’n dialoogsessie en je komt met heel veel bruikbare informatie terug. Ook benchmarking zou een mooi middel zijn om te zien hoe we het doen ten opzichte van collega-bedrijven, om ons zelf door te ontwikkelen en om collega’s verder te overtuigen.

Wat zou je tegen bedrijven, die nog niet lid zijn van de Lean & Green Community, willen zeggen?
Deelname geeft je absoluut toegang tot een groot netwerk van op duurzaamheid gerichte bedrijven en personen. De Lean & Green bijeenkomsten bieden je de gelegenheid om ideeën te delen en te implementeren. Er kan nog heel veel, en we kunnen nog heel veel leren van elkaar.