Barge Terminal Tilburg B.V.

Lean & Green Logistics Award behaald op: 10 november 2011
Lean & Green Logistics Star behaald op: 4 juni 2015

“Duurzaamheid betekent voor Barge Terminal Tilburg B.V. dat de ketenpartners van de logistieke supply chain  met elkaar communiceren en innoveren om het logistieke proces te optimaliseren. Hierin spelen niet alleen de fysieke processen een rol, maar zijn ook informatiedeling en wet- en regelgeving van cruciaal belang.”

Over Barge Terminal Tilburg  B.V.

Barge Terminal Tilburg B.V. is onderdeel van de synchromodale tak van GVT ‘Group of Logistics’, een internationaal opererend logistiek bedrijf. GVT ‘ Group of Logistics’ streeft ernaar een uniek trimodaal vervoerder te zijn welke het beste duurzame ketenregieschap beoogt te verkrijgen binnen Europa op het gebied van non food fast moving consumer goods. Hierin is Barge Terminal Tilburg B.V. een succesvolle niche speler op het gebied van synchromodale ontsluiting in de regio’s Tilburg en Eindhoven voor het containertransport tussen deze regio’s en de havens van Rotterdam en Antwerpen. Barge Terminal Tilburg B.V. heeft sinds december 2009 een deelneming in Brabant Intermodal B.V. Deze dochterorganisatie is samen met vier andere terminals opgezet om samenwerking te bevorderen tussen inlandterminals onderling. Een tweede belangrijke doelstelling is om in de samenwerking de corridor tussen ketenpartners, zeehavens en het achterland te optimaliseren.

Kijk voor meer informatie op http://www.gvtintermodal.com/terminals/barge-terminal-tilburg

Tags
barge terminal
BCIN
logistiekdienstverlener
vervoerder
Published on
31 oktober 2016