De 2e Star, toe aan de volgende stap op weg naar zero emissie?


Je bent in het bezit van de Lean & Green Star. Daarmee behoor je tot de ruim 500 koplopers in duurzame logistiek in Europa. Daarmee heb je ook de basis gelegd voor de weg naar zero emissie en nóg meer kostenbesparing.

De volgende stap naar zero emissie is de 2e Lean & Green Star. Bedrijven verdienen de 2e Star bij een CO2-reductie van minimaal 10%. De 2e Lean & Green Star is een nieuwe manier van analyseren van CO2 en stimuleert samenwerking en innovatie!

In de business draait het onderaan de streep om euro’s. Maar geld heeft ook een signaalfunctie: iets is ‘goedkoop’ of ‘duur’. Hetzelfde geldt voor CO2. Als de CO2-uitstoot van een zending hoger is dan de eigen gemiddelde uitstoot, dan zegt dat iets over de efficiëntie van die zending. Immers een hoge CO2-uitstoot kan meerdere oorzaken hebben: een hoger gebruik van diesel, een lange transporttijd en/of een lage beladingsgraad.

Met de 2e Lean & Green Star krijg je stuurinformatie die je nodig hebt om concrete stappen te zetten om verder CO2 te reduceren.

Meedoen?

Je schrijft een Plan van Aanpak om binnen drie jaar 10% CO2-reductie te realiseren en na realisatie ontvang je de 2e Lean & Green Star. Voor meer informatie over de 2e Starfase, klik hier.

Voordelen

  1. CO2-reductie en kostenbesparing gaan hand in hand. Lagere CO2 = lager verbruik in brandstof en energie.
  2. Je krijgt jouw eigen CO2-footprint en daarnaast een CO2-analyse per klant.
  3. Je kunt 2 maal per jaar Lean analytiX™ gebruiken om de eigen voortgang te monitoren, bij te sturen en resultaat te meten.
  4. CO2 calculeren en alloceren volgens de Europese EN 16258: Voor al je transport op een uniforme wijze en alle sites (DC, warehouse en terminal) op uniforme wijze.
  5. Je kunt je onderscheiden als koploper op het gebied van duurzame logistiek.
  6. Met het energieakkoord van Parijs zijn targets voor de toekomst gesteld. Hoe borg je je eigen voortgang om te voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving?
  7. Leer, spar en deel in de community samen met branchegenoten, opdrachtgevers en overheid over de toekomst van logistiek.
  8. Geniet van minder regeldruk en werkdruk zoals CO2-calculatie, vrijstelling verplichte Europese energie audit (EED) en blijf op de hoogte van wet- en regelgeving.
More information
Alex Matatula
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65