De 3e Star: nog meer besparing

 

Je bent in het bezit van de 2e Lean & Green Star en hebt aangetoond een koploper te zijn op het gebied van duurzame logistiek. Daarmee heb je de basis gelegd voor de meesterproef, de 3e Lean & Green Star, en nog meer kostenbesparing.

De volgende concrete stap naar zero emissie is de 3e Lean & Green Star. Bedrijven verdienen de 3e Star bij een CO2-reductie van nog eens minimaal 5%. Reduceren van inefficiëntie in de keten is een noodzakelijke stap op weg naar zero emissie.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2050 te halen, moet de logistiek in Nederland een productiviteitsverbetering realiseren van een factor 6 ten opzichte van 1990. Door deelname aan het Lean & Green programma zet je concrete stappen voor een duurzame toekomst van jouw organisatie.

Meedoen?

Je schrijft een Plan van Aanpak om binnen twee jaar 5% CO2-reductie te realiseren en na realisatie ontvang je de 3e Lean & Green Star. Voor meer informatie over de 3e Starfase, klik hier.

 

Voordelen

  1. CO2-reductie en kostenbesparing gaan hand in hand. Lagere CO2 = lager verbruik in brandstof en energie.
  2. Je krijgt jouw eigen CO2-footprint en daarnaast een CO2-analyse per klant.
  3. Je kunt 2 maal per jaar Lean analytiX™ gebruiken om de eigen voortgang te monitoren, bij te sturen en resultaat te meten.
  4. CO2 calculeren en alloceren volgens de Europese EN 16258: Voor al je transport op een uniforme wijze en alle sites (DC, warehouse en terminal) op uniforme wijze.
  5. Je kunt je onderscheiden als koploper op het gebied van duurzame logistiek.
  6. Met het energieakkoord van Parijs zijn targets voor de toekomst gesteld. Hoe borg je je eigen voortgang om te voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving?
  7. Leer, spar en deel in de community samen met branchegenoten, opdrachtgevers en overheid over de toekomst van logistiek.
  8. Geniet van minder regeldruk en werkdruk zoals CO2-calculatie, vrijstelling verplichte Europese energie audit (EED) en blijf op de hoogte van wet- en regelgeving.
More information
Alex Matatula
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65