De Lean & Green Award en 1e Star: een eerste stap op weg naar een duurzame toekomst

 

Verduurzamen en tegelijkertijd kosten besparen? Ja, het kan! Lean & Green Logistics is een CO2-reductieprogramma voor bedrijven die hun logistiek willen verduurzamen en tegelijkertijd hun winst willen verhogen. De eerste stap is: 20% CO2-reductie, waarvoor bedrijven de 1e Lean & Green Star verdienen. De Award wordt je overhandigd als je een Plan van Aanpak hebt ingediend om deze 20% reductie te behalen.

De eerste stap naar zero emissie is het behalen van de Lean & Green Award. De Award heb je verdiend als je een Plan van Aanpak hebt geschreven voor het besparen van 20 % CO2 binnen vijf jaar en deze is goedgekeurd. Hiervoor bepaal je de scope van de logistieke activiteiten, maak je een nulmeting en denk je na over de maatregelen die je gaat nemen om je reductiedoel te behalen. Om een plan op te kunnen stellen, beschik je over basisdata ten aanzien van volume en brandstof. Op het moment dat je kunt aantonen dat je relatieve CO2-uitstoot (kg CO2 per logistieke eenheid) binnen vijf jaar vanaf de nulmeting minimaal 20% is gedaald, kom je in aanmerking voor de 1e Lean & Green Star.

Meedoen?

Je schrijft je in bij het Lean & Green programma middels ons inschrijfformulier. Deze kun je samen met een recent uittreksel van de KVK sturen naar leanandgreen@connekt.nl. Daarna stel je een Plan van Aanpak op om binnen vijf jaar 20% CO2-reductie te realiseren. Na realisatie en verificatie van de reductiedoelstelling ontvang je de 1e Lean & Green Star. Voor meer informatie over de Award-Starfase, klik hier.

Voordelen

  1. CO2-reductie en kostenbesparing gaan hand in hand. Lagere CO2-uitstoot = lager verbruik in brandstof en energie.
  2. Je bent in staat om je eigen CO2-footprint in kaart te brengen. Waardevol om te delen met klanten.
  3. Je kunt je onderscheiden door koploper te zijn op het gebied van duurzame logistiek.
  4. In het Energieakkoord van Parijs zijn klimaatdoelen gesteld. Lean & Green helpt je om te anticiperen op veranderende wet- en regelgeving.
  5. Leer, spar en deel in de community samen met branchegenoten, opdrachtgevers en overheid over de toekomst van logistiek.
  6. Geniet van minder regeldruk en werkdruk zoals CO2-calculatie, vrijstelling verplichte Europese energie audit* (na het behalen van de 1e Star) en blijf op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving.

Lean & Green benefit: vrijstelling EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27/EU) vastgesteld (ook wel EED genoemd). De energie-audit is van toepassing op de grote ondernemingen. Grote ondernemingen zijn ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Lean & Green en de omgevingsdiensten hebben gezamenlijk bekeken hoe Lean & Green en EED dubbele administratieve lasten voor bedrijven kunnen voorkomen. De uitkomst hiervan is dat Lean & Green op een dusdanige manier aandacht besteedt aan energie en energie-audits, dat dit gezien kan worden als invulling van de energie-audit voor het onderdeel ‘vervoer en warehousing’. Deze EEDvrijstelling geldt voor alle Lean & Green Starniveaus, na het behalen van de 1e Star.

Begeleiding

Na ontvangst van het getekende inschrijfformulier, nemen wij contact met u op om het vervolg met u door te nemen. Voor begeleiding bij het schrijven van uw Plan van Aanpak kunt u terecht bij onze preferred suppliers evofenedex en TLN. Onderstaand vindt u de contactgegevens van de aanspreekpunten binnen de beide organisaties. Een andere mogelijkheid die door organisaties wordt gekozen is om studenten te laten helpen in de vorm van een stage- of afstudeeropdracht.

evofenedex: Ton Mooren, Tel: 06 55 71 65 73, E-mail sturenLink naar website

TLN: Erik Busser, Tel: 088 45 67 146, E-mail sturenLink naar website

More information
Alex Matatula
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65