Synchromodaliteit

Met de bundeling van containerstromen via binnenvaart en spoor behalen verladers hun duurzaamheidsdoelstellingen en optimaliseren ze tegelijkertijd hun eigen logistieke proces. Daarmee geven ze ook een boost aan de economie. Bundeling per trein of boot levert immers dikkere stromen op, met een hoger rendement en minder CO₂-uitstoot. Door deze stromen van de weg te halen (Lean & Green OffRoad) ontstaat er op de weg ruimte om de groei van hoogwaardig wegvervoer mogelijk te maken, en de doorstroming en bereikbaarheid te bevorderen. Zie www.lean-greenoffroad.nl  of www.synchromodaliteit.nl.

Bezoek Synchromodaliteit.nl

Green Deal ZES (Zero Emissie Stad)

Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met voormalig Staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken werd deze ondertekend door gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en door verwante branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en Rai Vereniging. Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Bezoek Green-Deals.nl
More information
Alex Matatula
leanandgreen@connekt.nl
+31 (0)15 251 65 65